Tài liệu truyền hình

đăng 00:58, 13 thg 10, 2009 bởi Cuong Nguyen   [ đã cập nhật 21:09, 14 thg 4, 2015 ]
Trong mục này tôi xin chia sẻ các tài liệu thuộc lĩnh vực sản xuất truyền hình, bao gồm cả các lĩnh vực: tiền kỳ, hậu kỳ, âm thanh, ánh sáng.v..v...

Tôi cũng hy vọng các quý vị có thể chia sẻ tài liệu mình có để nhiều người được thụ hưởng hơn.

Vui lòng ghi xuất xứ tài liệu khi bạn tham khảo. Xin cảm ơn1
ĉ
Cuong Nguyen,
21:08, 14 thg 4, 2015
Ċ
Cuong Nguyen,
21:05, 14 thg 4, 2015
ĉ
Cuong Nguyen,
21:08, 14 thg 4, 2015
ĉ
Cuong Nguyen,
21:08, 14 thg 4, 2015
Ċ
Cuong Nguyen,
21:03, 14 thg 4, 2015
Ċ
Cuong Nguyen,
21:07, 14 thg 4, 2015
ĉ
Cuong Nguyen,
21:09, 14 thg 4, 2015
Comments