- วีดีโอ

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.จักรพงศ์ นิลพงษ์ มีนักศึกษา 01.mp4

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.จักรพงศ์ นิลพงษ์ มีนักศึกษา 02.mp4

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.จักรพงศ์ นิลพงษ์ มีนักศึกษา 03

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.จักรพงศ์ นิลพงษ์ 04.mp4

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.จักรพงศ์ นิลพงษ์ มีนักศึกษา 05


โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 01.mp4


โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 02.mp4

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 03

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 04.mp4


Singapore Model น้องนิด้า


Sigapore Model 2016 น้องนิด้า