.

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:28โดยEducation Uru   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2560 22:18 ]
https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eY0VtOFhEZFQ4WjQ?usp=sharing
การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูครุศาสตร์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2559 "ฉลอง 80 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์"
                27 มกราคม 2560
https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eSkFKX2F5RXAxNzg?usp=sharing
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มกราคม ๒๕๖๐


https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eNl9Ob2pnZEd0T0E?usp=sharing
โครงการอบรม Google Apps for Education 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
11 มกราคม 2560
Comments