ข่าวสาร


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โพสต์8 ต.ค. 2561 03:31โดยEducation Uru

เรียน คณาจารย์ทุกท่านค่ะ
  ด้วยทางกองบริการการศึกษาขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง วันเรียนและห้องเรียนชดเชยของนักศึกษาหลักสูตร
                ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ประเภำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 2.   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด และการสอบปลายภาคของ
                นักศึกษา (คบ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ประจำภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
                 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)

**  สำนักงานคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการสำเนาเอกสารใส่ช่องจดหมายของทุกท่านแล้วค่ะ
**  ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตร และผู้ประสานรายวิชาได้กรุณาแจ้งให้วิทยากรที่เิชิญมาสอน 
     นักศึกษาดังกล่าวทราบด้วยค่ะ
**  สำนักงานได้ลงข้อมูลทางเว๊ปไซด์ของคณะครุศาสตร์  และในเฟสของคณะ เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ https://sites.google.com/a/uru.ac.th/edu-uru2015/tu-xeksar/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A8.%E0%B8%A7474%20%20%E0%B8%84%E0%B8%A8.667%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A8.%E0%B8%84%E0%B8%9A.5.pdf?attredirects=0

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2/2561

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:02โดยEducation Uru   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 02:03 ]


หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รูปแบบครบวงจร  ครั้งที่  2/2561
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อบรม  ณ  ห้องประชุมพิชัยนที  ชั้น  4  อาคาร  ICIT  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ค่าลงทะเบียนต่อคน  1,700  บาท

ลำดับ

รหัสหลักสูตร

รหัสรุ่น

ชื่อหลักสูตร

รุ่นที่

จำนวน

คน/รุ่น

จำนวนวัน

วันที่อบรม

1

612182026-001

CL_6636

การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูระดับประถมศึกษา 

1

75

3

27/07/2561 - 29/07/2561

2

612182026-002

CL_6894

การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูระดับประถมศึกษา 

2

75

3

11/08/2561 - 13/08/2561

3

612182026-003  

CL_6897

การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูระดับประถมศึกษา 

3

75

3

04/08/2561 - 25/08/2561

4

612182026-004

CL_6899

การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูระดับประถมศึกษา 

4

75

3

18/08/2561 - 26/08/2561

5

612182026-005

CL_6900

การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูระดับประถมศึกษา 

5

75

3

01/09/2561 - 08/09/2561

เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา จำนวน 18 หลักสูตร

โพสต์17 พ.ค. 2560 19:44โดยEducation Uru   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 20:50 ]

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการอบรมตามประกาศของสถาบันคุรุพัฒนา อย่างเป็นทางการวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://hrd.obec.go.th/index1.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ด้วย Facebook


**ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้ประชุมชี้แจงฯ** ขอเรียนเชิญคณะทำงานตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:34โดยEducation Uru   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 00:34 ]

**ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้ประชุมชี้แจงฯ**

ขอเรียนเชิญคณะทำงานตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติงานพร้อมรับคู่มือการปฏิบัติงานและบัตรตัวแทน สทศ.

วันที่ 1 กพ.60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ

(เปลี่ยนจากบริเวณใต้อาคารคณะครุศาสตร์ เป็นห้องประชุมศูนย์สารนิเทศนะคะ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเอ็กซ์ โทร.0909947246

ขอบคุณมากค่ะและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


9 มาตรฐาน

โพสต์4 ม.ค. 2560 01:15โดยEducation Uru   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2560 19:26 ]

คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคุรุสภา                                                           เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา  9  มาตรฐาน      ประจำปีการศึกษา  2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 โทรศัพท์  055-416631
เชิญโรงเรียนเข้าร่วม อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์บีม beam เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์2 พ.ย. 2559 01:49โดยEducation Uru

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์บีม beam เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
**** ชิงถ้วยรางวัลจากท่านนายกรัฐมลตรี และ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  ( ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ) download ใบสมัคร พร้อม รายละเอียด

STEM

โพสต์2 มิ.ย. 2559 19:15โดยEducation Uru

ศูนย์ STEM ศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM สำหรับครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก
รุ่นที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (18 -19 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
รุ่นที่ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (25 -26 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
1. สมัครได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 ท่าน (โดยในสามท่านนี้ควรมีผู้สอนทางด้าน วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) รับสมัคร จำนวน 50 คนต่อระดับชั้น
2. ค่าสมัครท่านละ 200 บาท (ชำระหน้างานในวันแรกของการลงทะเบียน)
3. หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ทางศูนย์จะพิจารณาจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายที่ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม อาจารย์บรรจง เชื้อเมืองพาน โทร 089-5803854 E-mail Bunchong@uru.ac.th
ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ --> http://bit.ly/stemuru1

1-10 of 30