ข่าวสาร


เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา จำนวน 18 หลักสูตร

โพสต์17 พ.ค. 2560 19:44โดยEducation Uru   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 20:50 ]

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการอบรมตามประกาศของสถาบันคุรุพัฒนา อย่างเป็นทางการวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://hrd.obec.go.th/index1.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ด้วย Facebook


**ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้ประชุมชี้แจงฯ** ขอเรียนเชิญคณะทำงานตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:34โดยEducation Uru   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 00:34 ]

**ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้ประชุมชี้แจงฯ**

ขอเรียนเชิญคณะทำงานตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติงานพร้อมรับคู่มือการปฏิบัติงานและบัตรตัวแทน สทศ.

วันที่ 1 กพ.60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ

(เปลี่ยนจากบริเวณใต้อาคารคณะครุศาสตร์ เป็นห้องประชุมศูนย์สารนิเทศนะคะ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเอ็กซ์ โทร.0909947246

ขอบคุณมากค่ะและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


9 มาตรฐาน

โพสต์4 ม.ค. 2560 01:15โดยEducation Uru   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2560 19:26 ]

คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคุรุสภา                                                           เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา  9  มาตรฐาน      ประจำปีการศึกษา  2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 โทรศัพท์  055-416631
เชิญโรงเรียนเข้าร่วม อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์บีม beam เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์2 พ.ย. 2559 01:49โดยEducation Uru

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์บีม beam เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
**** ชิงถ้วยรางวัลจากท่านนายกรัฐมลตรี และ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  ( ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ) download ใบสมัคร พร้อม รายละเอียด

STEM

โพสต์2 มิ.ย. 2559 19:15โดยEducation Uru

ศูนย์ STEM ศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM สำหรับครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก
รุ่นที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (18 -19 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
รุ่นที่ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (25 -26 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
1. สมัครได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 ท่าน (โดยในสามท่านนี้ควรมีผู้สอนทางด้าน วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) รับสมัคร จำนวน 50 คนต่อระดับชั้น
2. ค่าสมัครท่านละ 200 บาท (ชำระหน้างานในวันแรกของการลงทะเบียน)
3. หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ทางศูนย์จะพิจารณาจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายที่ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม อาจารย์บรรจง เชื้อเมืองพาน โทร 089-5803854 E-mail Bunchong@uru.ac.th
ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ --> http://bit.ly/stemuru1

เรื่อง การอบรมโครงการ English Camp

โพสต์18 พ.ค. 2559 19:58โดยEducation Uru

ประกาศ

เรื่อง   การอบรมโครงการ English  Camp

ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  2559 – 13  กรกฎาคม  2559

 

1.  เรื่องการแต่งกายในการเข้ารับการอบรม  ดังนี้

1.1  ขอให้นักศึกษาทุกคนใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่มีการอบรม

1.2  ขอให้เตรียมชุดพลศึกษาของโรงเรียนเดิมมาด้วย

1.3  ขอให้เตรียมสมุดจำนวน   3  เล่ม พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน

2.  การรายงานตัวเข้าหอพักและการปฐมนิเทศในการเข้ารับการอบรมโครงการ English  Camp

     ในวันที่  1  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา  07.00  น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3.  ขอให้นักศึกษาเตรียมเงินค่าลงทะเบียน  จำนวน  1,500  บาท  มาชำระในวันที่  1  มิถุนายน  2559

4.  หากนักศึกษาหญิงคนใดที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักในของมหาวิทยาลัย  ขอให้เตรียมค่าเช่าหอ 

    จำนวน  750  บาท  มาชำระในวันที่  1  มิถุนายน  2559

5.  นักศึกษาชายขอให้หาหอพักภายนอกเอง

แจ้งเลื่อนการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5

โพสต์1 มี.ค. 2559 22:40โดยEducation Uru

ประกาศ
1.ขอแจ้งเลื่อนการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันที่ 5 มีนาคม 2559 เป็นวันที่ 6 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง และขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้


2.นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คนใดไม่มาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ทางคณะครุศาสตร์จะดำเนินการระงับไม่แจกใบทรานสคริป (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิการสำเร็จการศึกษา และที่สำคัญนักศึกษาต้องไปยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูด้วยตนเอง

** แจ้งเร่งด่วน ** นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่จะมาปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 ขอให้นักศึกษานำเอกสารต่อไปนี้รวบรวมของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาส่งที่ประธานสาขาวิชา

โพสต์19 ก.พ. 2559 00:04โดยEducation Uru   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2559 00:08 ]

นักศึกษาชั้นปีที่  5  ที่จะมาปัจฉิมนิเทศ ในวันที่  5  มีนาคม  2559 

ขอให้นักศึกษานำเอกสารต่อไปนี้รวบรวมของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาส่งที่ประธาน

สาขาวิชา  ดังนี้


1.  สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1  ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 

     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.   สำเนาเอกสารการแปลงเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.  รูปถ่ายสีสวมชุดครุย(ครุยปริญญาตรี ของคณะครุศาสตร์เท่านั้น)      

     ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

     (ไม่ปรับแต่งหน้าตา สีผมใด ๆ  ทั้งสิ้น)  พร้อมทั้งระบุหลัง

     รูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล /  เลขที่บัตรประชาชน

5.  เงินชำระค่าขอใบประกอบวิชาชีพครู  คนละ  510  บาท

     (นักศึกษาต้องนำไปชำระเองที่ธนาคาร)

  

 ส่งเอกสารที่ประธานหลักสูตรต่าง ๆ    ดังนี้

1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์      อาจารย์ ดร.จิตสุภา         ดีโพธิ์

2.  สาขาวิชาภาษาไทย         อาจารย์จักรกฤษณ์         อู่ตุ้ม

3.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     อาจารย์พรพัฒน์             ฤทธิ์ชัย      

4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์       อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์        เกิดโต

5.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       อาจารย์ ดร.จริยา          พิชัยคำ   

6.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  อาจารย์อรปรียา           ญาณะชัย

7.  สาขาวิชาสังคมศึกษา        อาจารย์พัณนิดา            อุปหนอง

1-10 of 26