ข่าวสาร


แบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใชระบบสารสนเทศ คณะครุศาสตร์

โพสต์18 ต.ค. 2560 18:36โดยEducation Uru   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 19:15 ]

เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา จำนวน 18 หลักสูตร

โพสต์17 พ.ค. 2560 19:44โดยEducation Uru   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 20:50 ]

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการอบรมตามประกาศของสถาบันคุรุพัฒนา อย่างเป็นทางการวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://hrd.obec.go.th/index1.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ด้วย Facebook


**ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้ประชุมชี้แจงฯ** ขอเรียนเชิญคณะทำงานตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:34โดยEducation Uru   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 00:34 ]

**ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้ประชุมชี้แจงฯ**

ขอเรียนเชิญคณะทำงานตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติงานพร้อมรับคู่มือการปฏิบัติงานและบัตรตัวแทน สทศ.

วันที่ 1 กพ.60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ

(เปลี่ยนจากบริเวณใต้อาคารคณะครุศาสตร์ เป็นห้องประชุมศูนย์สารนิเทศนะคะ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเอ็กซ์ โทร.0909947246

ขอบคุณมากค่ะและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


9 มาตรฐาน

โพสต์4 ม.ค. 2560 01:15โดยEducation Uru   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2560 19:26 ]

คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคุรุสภา                                                           เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา  9  มาตรฐาน      ประจำปีการศึกษา  2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 โทรศัพท์  055-416631
เชิญโรงเรียนเข้าร่วม อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์บีม beam เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์2 พ.ย. 2559 01:49โดยEducation Uru

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์บีม beam เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
**** ชิงถ้วยรางวัลจากท่านนายกรัฐมลตรี และ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  ( ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ) download ใบสมัคร พร้อม รายละเอียด

STEM

โพสต์2 มิ.ย. 2559 19:15โดยEducation Uru

ศูนย์ STEM ศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM สำหรับครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก
รุ่นที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (18 -19 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
รุ่นที่ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (25 -26 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
1. สมัครได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 ท่าน (โดยในสามท่านนี้ควรมีผู้สอนทางด้าน วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) รับสมัคร จำนวน 50 คนต่อระดับชั้น
2. ค่าสมัครท่านละ 200 บาท (ชำระหน้างานในวันแรกของการลงทะเบียน)
3. หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ทางศูนย์จะพิจารณาจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายที่ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม อาจารย์บรรจง เชื้อเมืองพาน โทร 089-5803854 E-mail Bunchong@uru.ac.th
ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ --> http://bit.ly/stemuru1

เรื่อง การอบรมโครงการ English Camp

โพสต์18 พ.ค. 2559 19:58โดยEducation Uru

ประกาศ

เรื่อง   การอบรมโครงการ English  Camp

ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  2559 – 13  กรกฎาคม  2559

 

1.  เรื่องการแต่งกายในการเข้ารับการอบรม  ดังนี้

1.1  ขอให้นักศึกษาทุกคนใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่มีการอบรม

1.2  ขอให้เตรียมชุดพลศึกษาของโรงเรียนเดิมมาด้วย

1.3  ขอให้เตรียมสมุดจำนวน   3  เล่ม พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน

2.  การรายงานตัวเข้าหอพักและการปฐมนิเทศในการเข้ารับการอบรมโครงการ English  Camp

     ในวันที่  1  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา  07.00  น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3.  ขอให้นักศึกษาเตรียมเงินค่าลงทะเบียน  จำนวน  1,500  บาท  มาชำระในวันที่  1  มิถุนายน  2559

4.  หากนักศึกษาหญิงคนใดที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักในของมหาวิทยาลัย  ขอให้เตรียมค่าเช่าหอ 

    จำนวน  750  บาท  มาชำระในวันที่  1  มิถุนายน  2559

5.  นักศึกษาชายขอให้หาหอพักภายนอกเอง

1-10 of 28