ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

https://www.facebook.com/education.uru.ac.th        https://sites.google.com/uru.ac.th/edu-kru-rak-tin

ข่าวสาร

  • โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    ส่ง 8 พ.ค. 2564 00:23 โดย Education Uru
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรียน คณาจารย์ทุกท่านค่ะ  ด้วยทางกองบริการการศึกษาขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง วันเรียนและห้องเรียนชดเชยของนักศึกษาหลักสูตร                ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ประเภำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  2.   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด และการสอบปลายภาคของ                นักศึกษา (คบ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ประจำภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา                  2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)**  สำนักงานคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการสำเนาเอกสารใส่ช่องจดหมายของทุกท่านแล้วค่ะ**  ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักส ...
    ส่ง 8 ต.ค. 2561 03:31 โดย Education Uru
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดูข่าวทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า - แบบฟอร์ม

ข่าวการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม คณะครุศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »