ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสาร

  • หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2/2561 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รูปแบบครบวงจร  ครั้งที่  2/2561คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อบรม  ณ  ห้องประชุมพิชัยนที  ชั้น  4  อาคาร  ICIT  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่าลงทะเบียนต่อคน  1,700  บาท ลำดับ รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวน คน/รุ่น จำนวนวัน วันที่อบรม 1 612182026-001 CL_6636 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูระดับประถมศึกษา  1 75 3 27/07/2561 - 29/07/2561 2 612182026-002 CL_6894 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...
    ส่ง 14 มิ.ย. 2561 02:03 โดย Education Uru
  • แบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใชระบบสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใชระบบสารสนเทศ คณะครุศาสตร์
    ส่ง 24 ต.ค. 2560 19:15 โดย Education Uru
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา


http://www.employ.mua.go.th/
https://drive.google.com/drive/folders/1KlrG17sp5ZAFi1NdwfZBOH7IUmJk6Ie2?usp=sharing
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561
 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงรายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


โครงการ "ตลาดนัดวัฒนธรรม"                                                                          https://sites.google.com/a/uru.ac.th/edu-uru2015/prakas-1


 http://edu.uru.ac.th/webgalleryedu/2557.htmlhttp://edu.uru.ac.th/webgalleryedu/index.html 

จำนวนผู้เข้าชม