ข่าวสาร

  • หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2/2561 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รูปแบบครบวงจร  ครั้งที่  2/2561คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อบรม  ณ  ห้องประชุมพิชัยนที  ชั้น  4  อาคาร  ICIT  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่าลงทะเบียนต่อคน  1,700  บาท ลำดับ รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวน คน/รุ่น จำนวนวัน วันที่อบรม 1 612182026-001 CL_6636 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูระดับประถมศึกษา  1 75 3 27/07/2561 - 29/07/2561 2 612182026-002 CL_6894 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...
    ส่ง 14 มิ.ย. 2561 02:03 โดย Education Uru
  • แบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใชระบบสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใชระบบสารสนเทศ คณะครุศาสตร์
    ส่ง 24 ต.ค. 2560 19:15 โดย Education Uru
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม คณะครุศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  https://sites.google.com/a/uru.ac.th/edu-uru2015/prakas-1