ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสาร

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา


http://www.employ.mua.go.th/
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


โครงการ "ตลาดนัดวัฒนธรรม"


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผศ.ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบโล้ นักศึกที่มีผลงานทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ดีเยี่ยม และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาผู้มีความสามารถในการสอนดีเยี่ยม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

การอบรมการผลิตสือ/นวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเขียนได้ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องห้องพิชัยนที อาคาร icit

                                                                          https://sites.google.com/a/uru.ac.th/edu-uru2015/prakas-1


 http://edu.uru.ac.th/webgalleryedu/2557.htmlhttp://edu.uru.ac.th/webgalleryedu/index.html 

จำนวนผู้เข้าชม