หน้าแรก


ยินดีต้อนรับสู่รายวิชา IS

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครราชสีมา


โดย
ครูน้อมจิตร  เฉลยไกร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

Email :  nomchit.cha@urrw.ac.th

Tel. 081-9778487

http://www.dlf.ac.th/ http://www.etvthai.tv/ http://www.obectv.com/ http://www.thaiteachers.tv/learning.php http://www.pattani3.go.th/otpc/ http://www.pattani3.go.th/media/ http://www.sahavicha.com/ http://www.pil.in.th/
https://www.facebook.com/mattayom31https://twitter.com/https://www.youtube.com/channel/UC_pY05IDMXyRsXDu4-Dpq5Qhttp://edunews31.blogspot.com/https://plus.google.com/u/0/b/114231626817830250670/114231626817830250670/posts