Unibertsitean sartzeko datak eta faseak

publicado a la‎(s)‎ 23 dic. 2016 1:42 por Angela Garcia   [ actualizado el 9 may. 2017 5:12 ]

Cristina Uriarte sailburuak  Unibertsitatera sartzeko ebaluazio probaren datak zehaztu du:

 ekainaren 7, 8 eta 9an.
Proba Batxilergoko bigarren mailako gaiei buruz izango da eta bi fase izango ditu: Orokorra eta Espezifikoa
Cristina Uriarte
La consejera Cristina Uriarte ha informado de las fechas de las pruebas para entrar en la Universidad

7, 8 y 9 de Junio
La prueba versará sobre materias de segundo curso de Bachillerato y tendrá dos fases: General y Específica.

FASE OROKORRA / FASE GENERAL

Bost ariketa izango ditu, bakoitza 0tik 10 puntetara
Euskal Hizkuntza eta Literatura II
Gaztelania eta Espainiar Literatura II
Atzerriko Hizkuntza II (alemana, frantsesa, ingelesa)
Espainiako Historia
Beste bat, egindako modalitate eta ibilbidearen arabera: 
Zientziak: Matematikak II
Humanitate eta Gizarte Zientziak (Humanitate ibilbidea): Latina II
Humanitateak eta Gizarte Zientziak (Gizarte Zientzien ibilbidea): GGZZetan Aplikatutako Matematikak II
Artea: Artearen Oinarriak II
 Tendrá cinco ejercicios, cada uno de 0 a 10 puntos
Lengua Vasca y Literatura II
Lengua Castellana y Literatura española II
Lengua Extranjera (alemán, francés, inglés)
Historia de España
Otra, según modalidad e itinerario cursados:
Ciencias: Matemáticas II
Humanidades y Ciencias Sociales (itinerario Humanidades): Latín II
Humanidades y Ciencias Sociales (itinerario C. Sociales): Matemáticas aplicadas a las CCSS II
Arte: Fundamentos del Arte II
FASE ESPEZIFIKOA / FASE ESPECÍFICA
Borondatezkoa izango da, nota hobetu nahi duten ikasleentzat. Gehienez ere hiru gaitan etsaminatu ahal izango dira ikasleak (fase orokorrean etsaminatu ez direnen artean): 
Biologia, Marrazketa Teknikoa II, Geologia, Fisika, Kimika, Enpresa Ekonomia, Greziera II, Artearen Historia, Filosofiaren Historia, Geografia, Ikus-entzunezko Kultura II, Arte Eszenikoak, Diseinua.

Fase espezifikoko ikasgai bakoitzak 5 puntu edo gehiagoko kalifikazioa beharko du (0tik 10 bitarteko kalifikazioa eta hamarren bakarrarekin). Ariketa bakoitzak bi aukera izango ditu, eta horien artean hautatu beharko du ikasleak.
Será voluntaria, para quienes deseen mejorar nota. El alumnado se examinará como mucho de tres materias (de las que no se han examinado en la fase general):
Biología, Dibujo Técnico II, Geología, Física, Química, Economía de Empresa, Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía, Geografía, Cultura audiovisual II, Artes escénicas, Diseño.

Cada una de estas materias requerirá 5 ó mas puntos de calificación (escala de 0 a 10, con un solo decimal). Cada ejercicio dispondrá de dos opciones para que el alumno o alumna eliga una de ella.

SERVICIO ORIENTACION UNIVERSITARIA / ARGIBIDE ZERBITZUAREN GIDA

publicado a la‎(s)‎ 15 dic. 2016 2:18 por Angela Garcia   [ actualizado el 15 dic. 2016 2:52 ]upv ehu

UHU-k Argibide Zerbitzuaren Gida argitaratu du, oso dokumentu interesgarria 2017-2018 kurtsoko unibertsitate sarreari buruzko ekintzak ezagutzeko.

Esteka honetan har dezakezu.

La UPV ha publicado la Guía de Orientación Universitaria, importante documento para conocer actividades relacionadas con el acceso a la universidad en el curso 2017-2018.

Puedes descargarla en este vínculo

Sakatu hemen kontuan har ditzakezu data garratzitsuak ezagutzeko

 Pulsa aqui para conocer las fechas importantes a considerar

EEBB edo CANADAN ikasteko bekak

publicado a la‎(s)‎ 23 oct. 2016 11:36 por Angela Garcia   [ actualizado el 23 oct. 2016 11:39 ]

Becas A. Ortega
Amancio Ortega fundazioak 500 beka  emango ditu Estatu Batuetan edo Canadan batxilergoaren 1. maila egiteko.

"Los alumnos seleccionados convivirán con una familia de acogida y cursarán Grado 11 (nivel equivalente a 1º de Bachillerato). La beca cubre el 100% del coste del curso escolar en Canadá o Estados Unidos: viaje, tasa de escolarización, convalidación de estudios, alojamiento y manutención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes, y el apoyo continuado durante los diez meses de estancia."

Eskaerak aurkezteko epea: urriaren 3tik azaroaren 15 arte. 
Informazio+ :   info@becas.faortega.org

SELEKTIBITATEA A-Z (2016)

publicado a la‎(s)‎ 12 may. 2016 2:24 por Angela Garcia   [ actualizado el 30 may. 2016 9:49 ]


Selektibitatea ondo egiteko 
26 aholku: Atik - Zra

26 consejos para hacer bien
 la selectividad: de la A a la Z.

Diseinua 2016-17

publicado a la‎(s)‎ 10 abr. 2016 11:52 por Angela Garcia   [ actualizado el 10 abr. 2016 12:27 ]

easd-adge
Goi-mailako Arte-irakaskuntzak Diseinuan egiteko sarrera-probarako deialdia atera da ere.  Izen emateko epeak dira: Ohiko deialdian: ekainaren 1etik 08ra arte (biak barne) eta Ezohiko deialdian:ekainaren 24tik 28ra arte (biak barne).
Hemen daukauzu sarbide probaren ebazpena: diseinua.

Las enseñanzas superiores de Arte, en Diseño  han convocado también las fechas de inscripción.  Son del 1 al 8 de Junio (ambas inclusive) para la convocatoria ordinaria y del 24 al 28 de Junio (ambas inclusive) para la convocatoria extraordinaria.
Aquí puedes acceder a la resolución de diseño.

Informazio gehiago / Mas información en del centro de Vitoria Gasteiz easd-adge

Arte Dramatiko eta Dantza 2016-17

publicado a la‎(s)‎ 10 abr. 2016 11:30 por Angela Garcia   [ actualizado el 8 may. 2016 12:01 ]

Iazko ikasturtetik, badugu Arte Dramatiko eta Dantzako Goi-mailako irakaskuntzak EAEn. Irakaskuntza horiek DANTZERTI ikastetxe publikoan ematen dira, Bilboko “Juan Crisóstomo de Arriaga” kontserbatorioan. Lau urteko ikasketak dira (240 kreditu) eta titulazioa graduaren baliokidea da. 

Aurtengo irakaskuntzan ikasleak onartzeko deialdia atera da. Izena emateko epea Maiatzaren 13 arte Hona hemen sarbide proben ebazpenari buruzko esteka bi: Arte Dramatikoa  Dantza


Desde el curso pasado disponemos en la comunidad de enseñanzas de Grado Superior de Arte Dramático y Danza. 
Están a cargo del centro público DANTZERTI, ubicado en el conservatorio "Juan Crisóstomo de Arriaga" de Bilbao. Son enseñanzas de 4 años ( 240 créditos) y la titulación es equivalente a las enseñanzas de Grado.

Ya ha salido la convocatoria para admisión de alumnado en este curso.  El plazo para inscribirse estará abierto hasta 13 de Mayo.  Aquí tienes dos vínculos con la resolución de la convocatoria:  Arte Dramático  Danza.

Informazio gehiago nahi baduzu / Si deseas mas información Dantzerti

  Orientazio azokak / Ferias de orientación

  publicado a la‎(s)‎ 5 feb. 2016 3:13 por Angela Garcia   [ actualizado el 23 oct. 2016 11:43 ]

  Las carreras con mayor tasa de empleo.

  publicado a la‎(s)‎ 6 ene. 2016 11:28 por Angela Garcia   [ actualizado el 6 ene. 2016 11:42 ]

  Las titulaciones universitarias con mayor y menor salida laboral

                              Titulados universitarios que trabajan en el extranjero

  Lanbide Heziketa: sarbide probak aldatuko dituzte

  publicado a la‎(s)‎ 8 nov. 2015 12:29 por Angela Garcia   [ actualizado el 30 may. 2016 10:33 ]


  Lanbide Heziketa zikloetara sartzeko probak aldatuko dira aurten. Aldaketa nabarmenena da Atzerritar hizkuntza sartuko dutela, bai erdi mailako probetan baita goi mailakoetan ere


  Informazioa Lanbide heziketako web orrian ikus daiteke, gaztelaniaz bakarrik (itzultzen ari dira).

  1-10 of 19