หนังสือราชการ

  • อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต้นแบบ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ...
    ส่ง 13 ส.ค. 2561 20:29 โดย Upright School
  • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้โอนจ ...
    ส่ง 31 ก.ค. 2561 16:48 โดย Upright School
  • โอนจัดสรรงบประมาณ "เขตสุจริต" ปีงบประมาณ 2561 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจร ...
    ส่ง 5 มิ.ย. 2561 06:09 โดย Upright School
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ
www.uprightschool.com
www.uprightschool/ita

https://docs.google.com/presentation/d/1-XFepv-uMyaqiYP2ZnPF-5LJt1WcizW5aX9ESNutHNQ/edit?usp=sharing

facebook

ข่าววงการศึกษา