ทำข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง 11 ปี


SAER Online (Self Assessment Evaluation Room)
ห้องการเรียนรู้และประเมินผลด้วยตนเองรวบรวมข้อสอบ O-NET ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 - 2559 โดยทีมงาน ICT โรงเรียนอุดรพัฒนาการ นำโดยรองราชนทร์ พุ่มแจ้ 
สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการเท่านั้น หากบุคคลทั่วไปต้องการทดลองใช้งาน กรุณาติดต่อเพื่อขอสิทธ์การใช้งานได้ที่ nipon@upk.ac.th


ข้อสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2559 
(สาธารณะ สำหรับบุคคลทุั่วไปทดลองสอบได้ แต่มีวิชาละ 5 ข้อ ใช้ประกอบการจัดนิทรรศการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Syposium) สพม. 20 ฌ โรงแรมการิน วันที่ 10 พ.ย. 2560)
    คณิตศาสตร์ >>สาธารณะ สำหรับบุคคลทัั่วไป ทดลองทำข้อสอบ<<
    ภาษาไทย >>สาธารณะ สำหรับบุคคลทัั่วไป ทดลองทำข้อสอบ<<
    วิทยาศาสตร์ >>สาธารณะ สำหรับบุคคลทัั่วไป ทดลองทำข้อสอบ<<
    สังคมศึกษาฯ >>สาธารณะ สำหรับบุคคลทัั่วไป ทดลองทำข้อสอบ<<
    ภาษาต่างประเทศ >>สาธารณะ สำหรับบุคคลทัั่วไป ทดลองทำข้อสอบ<<

ข้อสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2559 (ข้อสอบฉบับจริง พร้อมเฉลย จาก สทศ.)

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
    คณิตศาสตร์  (มีเฉลยประกอบ ดูเฉลยได้เมื่อส่งคำตอบแล้ว และคลิกที่ ดูคะแนน) 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (แนวข้อสอบบางวิชา เนื่องจากข้อสอบจริงยังไม่มีการเผยแพร่จาก สทศ.)
    คณิตศาสตร์ <<<ตัวอย่าง สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้<<< (มีเฉลยประกอบ เฉลยโดยสถาบันกวดวิชาพี่ส่าย ดูเฉลยได้เมื่อส่งคำตอบแล้ว และคลิกที่ ดูคะแนน)
 
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 (แนวข้อสอบบางวิชา เนื่องจากข้อสอบจริงยังไม่มีการเผยแพร่จาก สทศ.)
    วิทยาศาสตร์ (ขออภัย ไฟล์ชำรุด)

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 (แนวข้อสอบบางวิชา เนื่องจากข้อสอบจริงยังไม่มีการเผยแพร่จาก สทศ.)

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 (แนวข้อสอบบางวิชา เนื่องจากข้อสอบจริงยังไม่มีการเผยแพร่จาก สทศ.)
    คณิตศาสตร์ รอเฉลย

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 
    ภาษาต่างประเทศ

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551 
    วิทยาศาสตร์ (ยังไม่ทำเฉลย)

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2550 
Comments