กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ก.ค. 2564 19:27 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ประกาศผลการคัดเลือกสอบนักวิทย์ 64.docx.pdf กับ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในโครงการห้องเรียนกีฬา
20 ก.ค. 2564 19:27 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk สร้าง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในโครงการห้องเรียนกีฬา
18 ก.ค. 2564 21:40 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทย์64.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา
18 ก.ค. 2564 21:40 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk สร้าง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา
12 ก.ค. 2564 01:25 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk สร้าง ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน(On Site)
8 ก.ค. 2564 06:35 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ประกาศโรงเรียนรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 64.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา
8 ก.ค. 2564 06:35 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk สร้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา
27 มิ.ย. 2564 02:43 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แก้ไข เดือนมิถุนายน 2564
27 มิ.ย. 2564 02:43 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ฉบับที่ 49.jpg กับ เดือนมิถุนายน 2564
27 มิ.ย. 2564 01:56 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แก้ไข เดือนมิถุนายน 2564
27 มิ.ย. 2564 01:56 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ฉบับที่ 48.jpg กับ เดือนมิถุนายน 2564
27 มิ.ย. 2564 01:32 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ.pdf กับ ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน(On Site)
27 มิ.ย. 2564 01:32 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk สร้าง ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน(On Site)
24 มิ.ย. 2564 21:55 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แก้ไข เดือนมิถุนายน 2564
24 มิ.ย. 2564 21:54 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ฉบับที่ 47.jpg กับ เดือนมิถุนายน 2564
24 มิ.ย. 2564 21:53 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ฉบับที่ 46.jpg กับ เดือนมิถุนายน 2564
24 มิ.ย. 2564 21:52 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ฉบับที่ 45.jpg กับ เดือนมิถุนายน 2564
24 มิ.ย. 2564 21:52 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk สร้าง เดือนมิถุนายน 2564
14 มิ.ย. 2564 08:30 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ตารางเรียนตามสัปดาห์1.64.pdf กับ ตารางเรียนตามสัปดาห์ของนักเรียนกลุ่ม A และ B ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และตารางเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
14 มิ.ย. 2564 08:30 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk สร้าง ตารางเรียนตามสัปดาห์ของนักเรียนกลุ่ม A และ B ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และตารางเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
13 มิ.ย. 2564 23:30 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk สร้าง การสมัครสมาชิกชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564
11 มิ.ย. 2564 05:56 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ แจ้ง-ผค.-เปิดเรียน.pdf กับ ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
11 มิ.ย. 2564 05:56 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk สร้าง ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
7 มิ.ย. 2564 07:04 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk แนบ ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนกีฬา.pdf กับ ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7 มิ.ย. 2564 07:04 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk สร้าง ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เก่ากว่า | ใหม่กว่า