กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 มิ.ย. 2563 07:52 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
27 มิ.ย. 2563 07:45 admin upk แนบ ประกาศมอบตัวบ้านพักปีการศึกษา 63.pdf กับ ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนพักประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
27 มิ.ย. 2563 07:45 admin upk สร้าง ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนพักประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
15 มิ.ย. 2563 01:59 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
15 มิ.ย. 2563 01:55 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
15 มิ.ย. 2563 01:52 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
15 มิ.ย. 2563 01:51 นิพนธ์ จันทร์แดง แนบ DSCN0386.JPG กับ ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
15 มิ.ย. 2563 01:49 นิพนธ์ จันทร์แดง แนบ DSCN0317.JPG กับ ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
15 มิ.ย. 2563 01:48 นิพนธ์ จันทร์แดง แนบ DSCN0273.JPG กับ ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
15 มิ.ย. 2563 01:48 นิพนธ์ จันทร์แดง แนบ _MG_2359.jpg กับ ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
15 มิ.ย. 2563 01:47 นิพนธ์ จันทร์แดง แนบ _MG_2318.jpg กับ ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
13 มิ.ย. 2563 01:25 admin upk แนบ ประกาศบ้านพักนักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาก.pdf กับ ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา 2563
13 มิ.ย. 2563 01:25 admin upk สร้าง ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา 2563
13 มิ.ย. 2563 01:12 admin upk แก้ไข หน้าแรก
13 มิ.ย. 2563 01:11 admin upk แนบ ท่านผอสันทัศน์.JPG กับ หน้าแรก
13 มิ.ย. 2563 00:02 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
12 มิ.ย. 2563 23:39 admin upk แนบ เพชร.pdf กับ รายชื่อนักเรียนแยกตามโครงการที่จะมามอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2563
12 มิ.ย. 2563 23:39 admin upk แนบ ทั่วไป.pdf กับ รายชื่อนักเรียนแยกตามโครงการที่จะมามอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2563
12 มิ.ย. 2563 23:39 admin upk แนบ กีฬา.pdf กับ รายชื่อนักเรียนแยกตามโครงการที่จะมามอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2563
12 มิ.ย. 2563 23:39 admin upk สร้าง รายชื่อนักเรียนแยกตามโครงการที่จะมามอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2563
12 มิ.ย. 2563 02:34 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
12 มิ.ย. 2563 02:33 นิพนธ์ จันทร์แดง แนบ DSCN0168.JPG กับ ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
12 มิ.ย. 2563 02:32 นิพนธ์ จันทร์แดง แนบ _MG_2166.jpg กับ ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
12 มิ.ย. 2563 01:57 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
12 มิ.ย. 2563 01:26 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า