กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 ก.ย. 2565 03:39 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
27 ก.ย. 2565 00:26 admin upk แนบ ประกาศโรงเรียนรับสมัครนักวิทยาศาสตร์26.9.65.pdf กับ ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา
27 ก.ย. 2565 00:26 admin upk สร้าง ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา
26 ก.ย. 2565 14:52 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
26 ก.ย. 2565 14:51 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
26 ก.ย. 2565 14:50 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
25 ก.ย. 2565 23:57 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
25 ก.ย. 2565 02:39 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
24 ก.ย. 2565 19:59 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
23 ก.ย. 2565 00:58 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
23 ก.ย. 2565 00:35 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
23 ก.ย. 2565 00:34 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
23 ก.ย. 2565 00:28 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
23 ก.ย. 2565 00:20 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
23 ก.ย. 2565 00:14 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
22 ก.ย. 2565 23:16 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
22 ก.ย. 2565 22:37 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
22 ก.ย. 2565 22:27 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
22 ก.ย. 2565 22:20 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
22 ก.ย. 2565 21:10 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
22 ก.ย. 2565 21:07 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
22 ก.ย. 2565 20:57 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
17 ก.ย. 2565 15:45 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข oit013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
17 ก.ย. 2565 05:25 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข oit013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
17 ก.ย. 2565 05:24 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข oit013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า