กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นิพนธ์ จันทร์แดง แนบ กำหนดการโครงการและกิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณธรรมนำชีวิตสู่เป้าหมาย จริยธรรมนำกาย-ใจ สุขภาพปลอดภัยห่างไกลสิ่งเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.pdf กับ กำหนดการโครงการและกิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณธรรมนำชีวิตสู่เป้าหมาย จริยธรรมนำกาย-ใจ สุขภาพปลอดภัยห่างไกลสิ่งเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นิพนธ์ จันทร์แดง สร้าง กำหนดการโครงการและกิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณธรรมนำชีวิตสู่เป้าหมาย จริยธรรมนำกาย-ใจ สุขภาพปลอดภัยห่างไกลสิ่งเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 เม.ย. 2562 11:54 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
8 เม.ย. 2562 06:43 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
7 เม.ย. 2562 06:29 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
7 เม.ย. 2562 06:07 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
7 เม.ย. 2562 05:49 นิพนธ์ จันทร์แดง แนบ ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒.pdf กับ ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
7 เม.ย. 2562 05:49 นิพนธ์ จันทร์แดง สร้าง ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
5 เม.ย. 2562 20:43 admin upk แก้ไข สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5 เม.ย. 2562 20:40 admin upk แก้ไข สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5 เม.ย. 2562 20:01 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
5 เม.ย. 2562 20:01 นิพนธ์ จันทร์แดง แนบ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบทั่วไป2562.pdf กับ ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
5 เม.ย. 2562 20:01 นิพนธ์ จันทร์แดง สร้าง ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2 เม.ย. 2562 17:47 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
2 เม.ย. 2562 06:45 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
2 เม.ย. 2562 06:30 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
2 เม.ย. 2562 06:28 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
2 เม.ย. 2562 06:05 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
2 เม.ย. 2562 02:34 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
1 เม.ย. 2562 18:21 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
1 เม.ย. 2562 07:31 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
1 เม.ย. 2562 07:10 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
1 เม.ย. 2562 06:28 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
1 เม.ย. 2562 06:26 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
1 เม.ย. 2562 06:11 นิพนธ์ จันทร์แดง แก้ไข ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า