กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 มี.ค. 2561 22:15 admin upk แก้ไข หน้าแรก
18 มี.ค. 2561 22:15 admin upk แนบ 6.นายชัชปภพ อนันตโสภณ.jpg กับ หน้าแรก
18 มี.ค. 2561 22:03 admin upk แก้ไข หน้าแรก
18 มี.ค. 2561 22:03 admin upk แนบ 4.นางภัทรพร พันธุวาปี.jpg กับ หน้าแรก
18 มี.ค. 2561 22:02 admin upk แนบ 3.นายราเชนทร์ พุ่มแจ้.jpg กับ หน้าแรก
18 มี.ค. 2561 22:01 admin upk อัปเดต 1.ดร.ธิดาวรรณ นาคเสน.jpg
18 มี.ค. 2561 22:01 admin upk แนบ 1.ดร.ธิดาวรรณ นาคเสน.jpg กับ หน้าแรก
22 ก.พ. 2561 05:23 admin upk แนบ กำหนดการมอบตัวนักเรียนโครงการเพชร.jpg กับ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ "เพชรอุดรพัฒน์"
21 ก.พ. 2561 14:48 admin upk แก้ไข ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ "เพชรอุดรพัฒน์"
21 ก.พ. 2561 14:47 admin upk แนบ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพชรอุดรพัฒน์2561.pdf กับ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ "เพชรอุดรพัฒน์"
21 ก.พ. 2561 14:47 admin upk สร้าง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ "เพชรอุดรพัฒน์"
21 ก.พ. 2561 00:52 ครูอร ปาณิสรา แก้ไข สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
20 ก.พ. 2561 18:54 admin upk แก้ไข หน้าแรก
20 ก.พ. 2561 18:51 admin upk สร้าง ประกาศ
15 ก.พ. 2561 18:47 ครูอร ปาณิสรา แก้ไข สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 ก.พ. 2561 22:38 admin upk แก้ไข หน้าแรก
8 ก.พ. 2561 22:35 admin upk แก้ไข หน้าแรก
8 ก.พ. 2561 22:23 ครูอร ปาณิสรา แก้ไข หน้าแรก
8 ก.พ. 2561 22:17 ครูอร ปาณิสรา แก้ไข หน้าแรก
8 ก.พ. 2561 22:17 ครูอร ปาณิสรา แก้ไข หน้าแรก
8 ก.พ. 2561 22:16 ครูอร ปาณิสรา แก้ไข หน้าแรก
8 ก.พ. 2561 18:19 ครูอร ปาณิสรา แก้ไข สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28 ม.ค. 2561 22:51 admin upk แนบ ประกาศโรงเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรห้องเรียนกีฬา(นักกายภาพบำบัด).pdf กับ รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักกายภาพบำบัด)
28 ม.ค. 2561 22:51 admin upk สร้าง รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักกายภาพบำบัด)
26 ม.ค. 2561 00:14 admin upk แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักกายภาพบำบัด26,1.61.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ(นักกายภาพบำบัด)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า