สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

   • ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการโครงการห้องเรียนกีฬา คลิกที่นี่
   • ใบสมัครโครงการห้องเรียนกีฬา คลิกที่นี่
   • ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการรอบเพชรอุดรพัฒน์ คลิกที่นี่
   • ประกาศโรงเรียนรอบทั่วไป คลิกที่นี่
   • ลิงค์การสมัครรอบเพชรอุดรพัฒน์ คลิกที่นี่
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนกีฬา คลิกที่นี่
   • ประกาศผลการคัดเดลือกโครงการห้องเรียนกีฬา คลิกที่นี่
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการเพชรอุดรพัฒน์ คลิกที่นี่ ตารางสอบ
   • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเพชรอุดรพัฒน์ คลิกที่นี่
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป คลิกที่นี่
   • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) คลิกที่นี่

   แนะนำแผนการเรียนใหม่ล่าสุด
   • แผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
   • แผนการเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลิกที่นี่
   • แผนการเรียน EIS คลิกที่นี่
Comments