สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

(โครงการห้องเรียนกีฬา รอบเพิ่มเติม)

  • ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนกีฬา) คลิกที่นี่
  • ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนกีฬา) คลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนกีฬา) คลิกที่นี่
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนกีฬา) คลิกที่นี่การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

(ห้องเรียนปกติ)

  • ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) คลิกที่นี่
  • ลิ้งค์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) แบบออนไลน์ คลิกที่นี่
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) คลิกที่นี่

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

(โครงการเพชรอุดรพัฒน์)

  • ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพชรอุดรพัฒน์) คลิกที่นี่
  • ลิ้งค์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพชรอุดรพัฒน์) แบบออนไลน์ คลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพชรอุดรพัฒน์) คลิกที่นี่
  • ตารางสอบการสอบโครงการเพชรอุดรพัฒน์ คลิกที่นี่
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพชรอุดรพัฒน์)  คลิกที่นี่


การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

(โครงการห้องเรียนกีฬา)

  • ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนกีฬา) คลิกที่นี่
  • ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนกีฬา) คลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนกีฬา) คลิกที่นี่
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนกีฬา) คลิกที่นี่
Comments