สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

https://drive.google.com/file/d/1xh8tfrgzP5kijTUPvl8xBz9FKtEGT9Cu/view?usp=sharing

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

   • ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการโครงการห้องเรียนกีฬา คลิกที่นี่
   • ใบสมัครโครงการห้องเรียนกีฬา คลิกที่นี่
   • ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการรอบเพชรอุดรพัฒน์ คลิกที่นี่
   • ประกาศโรงเรียนรอบทั่วไป คลิกที่นี่
   • ลิงค์การสมัครรอบเพชรอุดรพัฒน์ คลิกที่นี่
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนกีฬา คลิกที่นี่
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการเพชรอุดรพัฒน์ คลิกที่นี่
   • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเพชรอุดรพัฒน์ คลิกที่นี่
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป คลิกที่นี่
   • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) คลิกที่นี่

   แนะนำแผนการเรียนใหม่ล่าสุด
Comments