ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 ผลงานนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ชื่นชมยินดีกับลูกๆ อุดรพัฒนาการได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนางสาวอลีนา บูรณะพล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ได้รับคัดเลือกเข้าค่าย Thai Science Camp 12
ระดับชั้นมัธย
มศึกษาตอนปลาย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2563
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
 
 
นางสาวกนกวรรณ์ บุญพันธ์ นักเรียนชั้น ม.ุ6
รับการประเมินในการค้ดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง
 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียน
และคุณครูที่ปรึกษา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
การประกาดโครงงาน ของนักวิทยาศาสตร์ร่นเยาว์ คร้งที่ ๒๒
รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( The Twenty Second Young Science Champion YSC 2000 ) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวชน.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 ชื่นชมยินดีกับลูกๆ อุดรพัฒนาการได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
  
 
    
  
 
  
 

 
ขอเชิญชม เชียร์ และให้กำลังใจ นายชาคริต โภคาพานิชย์ (สตางค์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร้องเพลงไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร 2 ช่อง23 ทุกวันเสาร์ เวลา15.00 น.
https://www.youtube.com/watch?v=jrZm1mxPlXI&fbclid=IwAR26lCpa48nlHMDDdGTi3PALIrC8_bnobYF6uh-WsuUrzNttRm7_bzvhRCU
 
ชื่นชมยินดี กับคณะ ครูและนักเรียน รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา และรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ชื่นชม ยินดี กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยดีเด่น ๑๐ ลำดับแรก (TOP TEN) ของแต่ละระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
🎀😁🎈ขอแสดงความยินดี กับ
นายพลวัตร บัวบุตร และนายนัทธพงค์ ยอดสูงเนิน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ /๔
ที่ได้รับคัดเลือก จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วม โครงการ
" GSB Football Clinic 2019" แคมป์ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล " ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
🎀😁🎈 
 
🎀😁🎀 ชื่นชมยินดีกับ นายชานน จันทร์ดี
นายทัศนนท์ น้อยสุวรรืณา นายนลธวัช นาคสร้อย
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
และคุณครูที่ปรึกษา
นางอรญา วุฒิพันธ์ และนางเยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์
ได้รับค้ดเลือกให้ร่วมเข้าค่าย ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ YSC 2020 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้รับการสนับสนุน ทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท
ในการจัดทำโครงงาน ไส้เดือนดิน ในงาน
การประกวดโครงงาน นักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
(The Twenty- Second Young Scientist Competition ) 
🎀😁🎈 
 
ชื่นชม ยินดีกับ นักกีฬา และครูผู้ฝึกสอน นายรติพงษ์ พังคะบุตร
และนายธนประสิทธิ์ บุญใบ
 นักเรียนชั้น ม. ๖ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการช้างชมพู ธนาคารออมสิน
ทำการเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อทำการแข่งขัน สร้างเสริมประสบการณ์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
 
 
ชื่นชมยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ์ บุญพันธ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รับเข็มพระราชทานเยาวชนคนเก่งฯ เกียรติบัตร พร้อมทุนการคึกษา ๕,๐๐๐ บาท โครงการเยาวชนคนเก่ง มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
🎀😁🎈 
 
 ชื่นชมยินดีกับคณะครูและนักเรียน
และรับมอบ ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับ ประเทศ
ระหว่างวันที่ ๓๐ ตค. - ๘ พย. ๖๒
ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์
 
 ชื่นชมยินดีกับคณะครูและนักเรียน 
และรับมอบ ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับ ประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๓๐ ตค. - ๘ พย. ๖๒ 
ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์
 
 
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ
ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 แสดงความชื่นชมยินดี มอบเกียรติบัตร พร้อมบันทึกภาพ
กับทีมงาน ผู้ฝึกสอน และทีมนักกีฬา
ทีชนะเลิศการแข่งขัน Australian Junior Volleyball Championships (AJVC) 2019
ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ทุกคน
ที่ได้สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน
 Sport Program Udonpattanakarn
ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ เยาวชนไทย
นางสาวอุไรวรรณ เพชรสิม นักเรียน ชั้น ม6/4
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
และคุณครู สุชาติ สุวรรณ อภิชน ครูฝึก Sport Program
และ ท่านผอ.พรพิมล ชินภักดี ผู้ประสานงาน
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
Australion Junior Volleyball Championship @ Canberra Australia
วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามบินนานาชาติอุดรธานี
 
 
ชื่นชมยินดี กับ เยาวชนไทย นางสาวอุไรวรรณ เพชรสิม
นักเรียน ชั้น ม6/4 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
และคุณครู สุชาติ สุวรรณ อภิชน ครูฝึก Sport Program
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
Australion Junior Volleyball Championship @ Canberra Australia
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศออสเตรเลีย
 
ชื่นชม ยินดี กับ นศท.นริศ เนสุสินธ์
นศท.ชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ในความสามารถพิเศษด้านดนตรี (เบส)
รับรางวัลชนะเลิศ บทเพลง "รด.New Gen" จากกองทัพบก
ในนามศูนย์ฝึก นักศึกษาวิชาทหารมณฑล ทหารบกที่ ๒๔
และร่วมแสดงดนตรี ในรายการ Smart Soldier
ตอนดุริยางค์ทหารบก New Gen กับ รด.New Gen
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น.ณ ททบ ๕ 
 
 
ชื่นชมยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา อุดรพัฒนาการ
 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชายอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
กีฬาธนาคารโรงเรียนออมสิน ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขต อุดรธานี
และนายณัฐพงษ์ ยอดสูงเนิน นักเรียนชั้น ม. ๕/๔
ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รับเสื้อสามารถ
ขอบคุณทีมงาน ครูผู้ฝึกสอน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่าย 
 
 
ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับ Top Ten
ของแต่ละระดับชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
และ สามารถสอบแข่งขัน โครงการ YES Thailand
โครงการ UCE Thailand
และโครงการ AFS Thailand
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
 
 
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
รับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 ชื่นชม ยินดี กับนักเรียนและครูฝึก
Sport Programe Udonpattanakarn School
ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน
ประเภทวอลเล่ย์บอล หญิง
ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุดรธานี
ตัวแทนแข่งขันระดับภาค
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอบพระคุณ ท่านผอ.สถาพร เดชสิริ (โค้ชโด่ง )
ที่ปรึกษาโครงการฯ
คุณครูสมพงษ์ คนขยัน
 ร่วมให้กำลังแก่ นักกีฬา และผู้ฝึกสอน เป็นอย่างดียิ่งค่ะ 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ
นายทัศนนท์ น้อยสุวรรณา
 นายนลธวัช นาคสร้อย
 และนายกุลธัช ใจวาร
 นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 6
และคุณครูอรญา วุฒิพันธ์ คุณครูที่ปรึกษา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา 6,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คร้งที่ 17/ 2562
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
ชื่นชมยินดีกับ นักเรียน และครูฝึก Sport program Udonpattanakarn School
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทวอลเล่ย์บอลหญิง อายุไม่เกิน ๑๘ ปี กีฬา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๒
ตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ
 ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
ขอบคุณกำลังใจกองเชียร์จากน้องๆ ราชินูทิศ ๒ เยี่ยมมาก
 และกำลังใจทุกกำลังใจค่ะ
 
 
ชื่นชมยินดีกับ
 นักเรียน นางสาวตรีดารา ดีวงค์
 นางสาวจิรวดี ชัยศรี
นายนราวิชญ์ วรรณภักดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ คุณครูที่ปรึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รับ เกียรติบัตร
พร้อมเงินทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลชนะเลิศ สะเต็มเคมี สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภ๊ฎอุดรธานี
 
 
ชื่นชมยินดีกับ นักกีฬา และครูฝึก Sport Program Udonpattanakarn School
ผลการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 "ขอนแก่นเกมส์"
จากโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ
จำนวน ๔๙ โรงเรียน
รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๓ เหรียญทองแดง
การแข่งขันวอลเล่ย์บอล อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
วันที่ ๓๐- ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ สนามกีฬา จังหวัดขอนแก่น
ขอบคุณทีมงานทุกท่าน นักกีฬาทุกคน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอบคุณทุกกำลังใจ นะคะ
 
 
ชื่นชมยินดีกับนักเรียน ครูฝึก อุดรพัฒนาการ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐
 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอุดรธานี
ขอบคุณคณะครูฝึก นักเรียน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย
 
 
ชื่นชมยินดีกับนักเรียน ครูฝึก อุดรพัฒนาการ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 วิทยาเขตอุดรธานี
ขอบคุณคณะครูฝึก นักเรียน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย
 
 
ชื่นชมยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา อุดรพัฒนาการ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอุดรธานี
 
 
แสดงความชื่นชมยินดีกับ เยาวชนคนเก่ง
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานดีเด่นระดับประเทศ
โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๙ / ๒๕๖๒ นางสาวกนกวรรณ์ บุญพันธ์
เพื่อเข้ารับ พระราชวโรกาส เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานเข็มเยาวชนคนเก่ง เกียรติบัตร เงินทุนรางวัล
 และกิจกรรมเข้าค่ายสัมมนา
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
 

 
ชื่นชม ยินดีกับ นักเรียน คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ทุกกลุ่มสาระฯ และในภาพรวม สูงขึ้น
และเป็นลำดับที่ ๓ ของ สพม.เขต๒๐
และนักเรียน สอบ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ในรายวิชา คณิตศาสตร์
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
 Comments