ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นักเรียนโครงงานสะเต็มศึกษา (เครื่องโจกคราม) และคุณครูที่ปรึกษา คุณครูอรญา วุฒิพันธ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๐๑๘ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานครฯ


นักกีฬาวอลเล่ย์บอล หญิงอุดรพัฒนาการ ชนะเลิศอันดับที่๑ รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน๘,๐๐๐ บาท มหกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๑นายจิตรภาณุ นักเรียนชั้นม.๕/ ๔ โรงเรียนอุดรพัฒนาการชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๘ ปี มหกรรมการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๑

 รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาไอที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล หญิง อายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขัน มหกรรมกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต อุดรธานี.

นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ สามารถสอบชิงทุนการศึกษาไปต่างประเทศ 🎈1). โครงการEduworld Student Exchang Program 2018 ศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 1 ปี นางสาวเมธาวี อนุการกุล นักเรียนชั้น ม.5/8 🎈🎈 2) โครงการUCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ นางสาวเมธาวี พันธุนะ นักเรียนชั้น ม.6/ 8 🎈🎈🎈3) โครงการ YES Thailand 2018 มีสิทธิ์เลือก ประเทศในทวีปต่างๆ USA , Canada , New Zealand , Denmark และ Italy 1 นางสาวณัฐธิดา หัสดี ชั้น ม. 5/2 2 นางสาวพัลภา ฤทธิ์จอหอ นักเรียนชั้น ม.5/8 3 นางสาวจุฑามาศ บุทอง นักเรียนชั้น ม.4/3 วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ


นักเรียน โครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รางวัลชนะเลิศ วอลเล่ย์ บอลหญิง การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕- ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพลศึกษาอุดรธานี
 นักเรียนโครงงานสะเต็มศึกษา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี 🎈🎈🎈วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา อุดรพัฒนาการ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันกีฬานักเรียน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นักเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รางวัลชนะเลิศกีฬา วอลเล่ย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กีฬานักเรียน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ 🎈🎈🎈วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

Comments