สมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์2 ม.ค. 2563 00:44โดยadmin upk   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2563 01:31 ]


ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 >>คลิกที่นี่<<

ใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 >>คลิกที่นี่<< (หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในวันสมัคร)

การสมัครนักเรียนห้องเรียนกีฬาเจ้าตัวจะต้องมาสมัครที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการเท่านั้น เพราะต้องมีการวัดส่วนสูงเป็นหลักComments