รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักกายภาพบำบัด)

โพสต์28 ม.ค. 2561 22:51โดยadmin upk
รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด