ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์5 เม.ย. 2562 20:01โดยนิพนธ์ จันทร์แดง   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 20:01 ]
ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น ในการนี้คณะกรรมการได้ทำการประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารท้ายประกาศนี
  
Ċ
นิพนธ์ จันทร์แดง,
5 เม.ย. 2562 20:01
Comments