ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์7 เม.ย. 2562 05:49โดยนิพนธ์ จันทร์แดง
ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารท้ายประกาศนี้ จึงให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้ มอบตัวในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมปีติมหาบารมี๔๓ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ