ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒฯาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์28 มี.ค. 2562 07:36โดยนิพนธ์ จันทร์แดง
ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒฯาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Ċ
นิพนธ์ จันทร์แดง,
28 มี.ค. 2562 07:36
Comments