ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ

โพสต์20 พ.ค. 2561 21:26โดยครูอร ปาณิสรา
ด้วยโรงเรียนอุดรพัฒนาการได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ณ จังหวัดปทุมธานี จึงขอแจ้งการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
ครูอร ปาณิสรา,
20 พ.ค. 2561 21:26
Comments