ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา

โพสต์26 มี.ค. 2562 15:39โดยนิพนธ์ จันทร์แดง
ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ   เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร   และเครื่องดื่มในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
Ċ
นิพนธ์ จันทร์แดง,
26 มี.ค. 2562 15:39
Comments