ข่าว ประชาสัมพันธ์


ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561

โพสต์2 ก.ย. 2561 19:04โดยครูอร ปาณิสรา

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 
ชั้น ม.4/4 , ม.5/4 (โครงการห้องเรียนกีฬา) สอบปลายภาควันที่ 26 และ 28 กันยายน 2561 
ชั้น ม.4 - 6 (ห้องเรียนปกติ) สอบปลายภาควันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561
ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค ด้วยนะคะ

ประกาศการรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

โพสต์9 ส.ค. 2561 21:09โดยadmin upk

กลุุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ในการจัดงานวันวิทยาศาาสตร์ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แบบมานี้

ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2561

โพสต์28 มิ.ย. 2561 23:15โดยครูอร ปาณิสรา

ประกาศตารางสอบกลางภาค 1/2561 
ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ด้วยนะคะ

ประกาศรายชื่อนักเรีียนที่มีสังกัดชุมนุม

โพสต์18 มิ.ย. 2561 01:01โดยครูอร ปาณิสรา

นักเรียนคนใดที่ไม่มีสังกัดชุมนุม ให้ติดต่อที่คุณครูอรพินท์ พระเอก ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยด่วนที่สุด

ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ

โพสต์20 พ.ค. 2561 21:26โดยครูอร ปาณิสรา

ด้วยโรงเรียนอุดรพัฒนาการได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ณ จังหวัดปทุมธานี จึงขอแจ้งการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

โพสต์9 พ.ค. 2561 05:28โดยadmin upk

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์8 พ.ค. 2561 23:12โดยครูอร ปาณิสรา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตรวจสอบรายชื่อ ได้ตามเอกสารแนบนะคะ

แนวปฏิบัติของผู้ปกครองและนักเรียนบ้านพักประจำ

โพสต์8 พ.ค. 2561 19:15โดยครูอร ปาณิสรา

ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนพักประจำทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวทางดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 พ.ค. 2561 19:13โดยครูอร ปาณิสรา

ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561 
การแต่งกาย : ชุดนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

โพสต์6 พ.ค. 2561 19:42โดยครูอร ปาณิสรา

เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ชาวต่างชาติ  จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ  ๓๐,๐๐๐ บาท

1-10 of 335