ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ งานวันสถาปนาโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ประจำปี 2565

โพสต์12 พ.ค. 2565 01:12โดยadmin upk

ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง กำหนดการจากฝ่ายวิชาการ

โพสต์3 พ.ค. 2565 02:04โดยadmin upk

- กำหนดการปฐมนิเทศน์นักเรียน <<คลิกที่นี่>>
- รายชื่อนักเรียน ม.4 สำหรับการสอบวัดความรู้ <<คลิกที่นี่>>

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เดือนเมษายน-พฤษภาคม ปีการศึกษา 2565

โพสต์29 เม.ย. 2565 09:05โดยadmin upk

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เดือนเมษายน-พฤษภาคม ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา

โพสต์28 เม.ย. 2565 08:54โดยadmin upk

ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา

ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์28 เม.ย. 2565 03:30โดยadmin upk

ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา 2565

1-10 of 481