ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา

โพสต์13 ส.ค. 2563 05:40โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk

ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา

โพสต์7 ส.ค. 2563 01:31โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk

ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

แจ้งหยุดเรียน

โพสต์7 ส.ค. 2563 00:54โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk

        ด้วยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จะดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 
ในการนี้โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จึงแจ้งหยุดเรียน 1 วัน ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยโรงเรียนจะดำเนินการเรียนชดเชย
ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ต่อไป

ประกาศผลการแก้ 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

โพสต์7 ส.ค. 2563 00:48โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 00:49 ]

ประกาศผลการแก้ 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 
    ด้วยงานวัดผลและประเมินผลได้กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ในการดำเนินการแก้ 0 ร มส. ภาคเรียนที่ 2/2562 
และนักเรียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 การดำเนินการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
งานวัดผลประเมินผลขอรายงานผลการดำเนินการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
    โดยเอกสารที่แนบมานี้เป็นใบคำร้องขอแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. หลังจากได้ดำเนินการแก้ตัวแล้วตามกำหนดการดังกล่าว
ทางงานวัดผลให้นักเรียนตรวจสอบใบคำร้องโดยรายวิชาที่นักเรียนได้ดำเนินการแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะไม่ปรากฎในใบคำร้องที่แนบมาพร้อมนี้
แต่หากมีรายวิชาที่ปรากฎในใบคำร้องแสดงว่านักเรียนยังดำเนินการแก้ตัวไม่แล้วเสร็จให้ติดตามกำหนดการในการแก้วตัวของนักเรียน
ในครั้งต่อไป
    -งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา

โพสต์30 ก.ค. 2563 20:01โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk

ตำแหน่งครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล      

การใช้ตารางเรียนเกี่ยวเนื่องจากการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์29 ก.ค. 2563 23:13โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2563 23:17 ]

การใช้ตารางเรียนเกี่ยวเนื่องจากการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

ประกาศรายชื่อผลการสมัครสมาชิก กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/63

โพสต์29 ก.ค. 2563 01:17โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk

ประกาศรายชื่อผลการสมัครสมาชิก กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/63
    - รายชื่อสมาชิกชุมนุม ม.4 <<Download>>
    - รายชื่อสมาชิกชุมนุม ม.5 <<Download>>
    - รายชื่อสมาชิกชุมนุม ม.6 <<Download>>
            ***สำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่มีสังกัดชุมนุมดังที่แจ้งในเอกสาร ให้นักเรียนติดต่อที่คุณครูอรพินท์ พระเอก 
ที่ห้องวิชาการ ภายในวันที่ 5 ส.ค. 63

ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนพักประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์27 มิ.ย. 2563 07:45โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk

            ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนพักประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารท้ายประกาศนี้
            จึงให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้ มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมปีติมหาบารมี๔๓ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์13 มิ.ย. 2563 01:25โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk

ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนบ้านพักประจำ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนแยกตามโครงการที่จะมามอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2563

โพสต์12 มิ.ย. 2563 23:39โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการ admin_upk

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการเพชรอุดรพัฒน์ ห้องเรียนกีฬาและรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา  2563  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  
จังหวัดอุดรธานี ให้มามอบตัวนักเรียนโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 14 มิถุนายน 2563

1-10 of 400