ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1(ดูภาพทั้งหมดใน googledrive)ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
(ดูภาพทั้งหมด)
16-.. กุมภาพันธ์ 2562 รด ฝึกภาคสนาม
14 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเลิฟการ์ด
21 ธันวาคม 2561 วันคริตมาส
29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมสนามหลวง
28 พฤศจิกายน 2561 ออกอำลังกายวันพุธ
21 พฤศจิกายน 2561 ออกกำลังกายวันพุธ
21 พฤศจิกายน 2561 บริจาคโลหิต
14 พฤศจิกายน 2561  ออกกำลังกายวันพุธ
10-11 พฤศจิกายน 2561 กฐินความดี
9 พฤศจิกายน 2561 แนแนวการศึกษา ม.6
21 ตุลาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนพักประจำ

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
21 กันยายน 2561 วันสันติภาพสากล
23-25 สิงหาคม 2561 อบรมคลีนิคนักกีฬาฟุตบอล โครงการห้องเรียนกีฬา
21-24 สิงหาคม 2561 สัปดาห์ห้องสมุด
17 สิงหาคม 2561 ชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สถาบันส่งเสริมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
16 สิงหาคม 2561 รางวัลชมเชยอันดับที่ ๑  โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ ๑๖  มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2561-07-25 กิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
2561-07-24 มอบถ้วยและเกียรติบัตรกีฬาวอลเลย์บอล
2561-07-24 มอบเกียรติบัตรนักเรียนผ่านการสอบไปต่างประเทศ
2561-07-24 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมแสดเทา
2561-07-23 รับการประเมินโครงการบริหารจัดการขยะ
2561-07-22 ผอ. หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโครงการ SMT ณ จังหวัดหนองคาย
2561-07-02 มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง 
2561-05-07 การปรชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน
2561-04-30 ถึง 05-05 โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้อง้รียนกีฬา ประจวบคีรีขันธ์

ปีการศึกษา 2560


ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558
.......


Comments