กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศล่าสุด

 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.4/4 , ม.5/4 (โครงการห้องเรียนกีฬา) สอบปลายภาควันที่ 26 และ 28 กันยายน 2561 ชั้น ม.4 - 6 ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2561 19:04 โดย ครูอร ปาณิสรา
 • ประกาศการรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ในการจัดงานวันวิทยาศาาสตร์ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แบบมานี้
  ส่ง 9 ส.ค. 2561 21:09 โดย admin upk
 • ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2561 ประกาศตารางสอบกลางภาค 1/2561 ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ด้วยนะคะ
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 23:15 โดย ครูอร ปาณิสรา
 • ประกาศรายชื่อนักเรีียนที่มีสังกัดชุมนุม นักเรียนคนใดที่ไม่มีสังกัดชุมนุม ให้ติดต่อที่คุณครูอรพินท์ พระเอก ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยด่วนท ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2561 01:01 โดย ครูอร ปาณิสรา
 • ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ด้วยโรงเรียนอุดรพัฒนาการได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ณ จังหวัดปทุมธานี จ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2561 21:26 โดย ครูอร ปาณิสรา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 335 รายการ ดูเพิ่มเติม »  นางธิดาวรรรณ  นาคเสน
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

  ------------------------

  นายราเชนทร์  พุ่มแจ้
  รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารวิชาการและ
  กลุ่มบริหารทั่วไป)

  ------------------------

  นางภัทรพร พันธุวาปี
  รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ
  กลุ่มบริหารงบประมาณ)

  ------------------------

  นายชัชปภพ  อนันตโสภณ
  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)