กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศล่าสุด

 • ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2561 ประกาศตารางสอบกลางภาค 1/2561 ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ด้วยนะคะ
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 23:15 โดย ครูอร ปาณิสรา
 • ประกาศรายชื่อนักเรีียนที่มีสังกัดชุมนุม นักเรียนคนใดที่ไม่มีสังกัดชุมนุม ให้ติดต่อที่คุณครูอรพินท์ พระเอก ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยด่วนท ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2561 01:01 โดย ครูอร ปาณิสรา
 • ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ด้วยโรงเรียนอุดรพัฒนาการได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ณ จังหวัดปทุมธานี จ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2561 21:26 โดย ครูอร ปาณิสรา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
  ส่ง 9 พ.ค. 2561 05:28 โดย admin upk
 • รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตรวจสอบรายชื่อ ได้ตามเอกสารแนบนะคะ
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 23:12 โดย ครูอร ปาณิสรา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 333 รายการ ดูเพิ่มเติม »  นางธิดาวรรรณ  นาคเสน
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

  ------------------------

  นายราเชนทร์  พุ่มแจ้
  รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารวิชาการและ
  กลุ่มบริหารทั่วไป)

  ------------------------

  นางภัทรพร พันธุวาปี
  รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ
  กลุ่มบริหารงบประมาณ)

  ------------------------

  นายชัชปภพ  อนันตโสภณ
  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)