กิจกรรมของโรงเรียน
 

ประกาศล่าสุด

  • ตารางสอบปลายภาค 2/2559 ประกาศโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค 2/2559 ด้วยโรงเรียนอุดรพัฒนาการการกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2560
    ส่ง 19 ก.พ. 2560 23:08 โดย admin upk
  • ตารางสอบนักเรียน “โครงการเพชรอุดรพัฒน์” ประจำปีการศึกษา 2560 ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โครงการเพชรอุดรพัฒน์  ประจำปีการศึกษา  2560 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  จังหวัดอุดรธาน ...
    ส่ง 14 ก.พ. 2560 00:48 โดย admin upk
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 315 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นางธิดาวรรรณ  นาคเสน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

ว่าที่ร้อยโททำเนียบ มหาพรหม
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายราเชนทร์  พุ่มแจ้
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายภคพล  โคตรชุม
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารงบประมาณ)

นางภัทรพร พันธุวาปี
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายชัชปภพ  อนันตโสภณ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)