ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ทีมงาน ICT อุดรพัฒน์........
 
            การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังหมายถึงการเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย
            การสอนแบบออนไลน์ (Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร
            การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง
ในส่วนของเนื้อหาของเรียน ประกอบด้วย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO และMultimedia อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน
Web Browser ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป
โดยการใช้ Google Meet, Google Classroom, E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเหมาะสำหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลาและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต

📍   ในสัปดาห์แรก คุณครูต้องลงทะเบียนตามลิงก์ด้านล่างให้เรียบร้อยก่อนนะคะ   

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ดูข้อมูลลงทะเบียนเรียน >ขอขอบคุณ : Google For Education
             : ภาพและข้อมูลจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             : Youtube.com