Αρχική Σελίδα


Καλώς ορίσατε στη σελίδα της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς ιδρύθηκε το 2007, με σκοπό τη συστηματοποίηση της παραγόμενης στο ελληνικό Πανεπιστήμιο κοινωνικής και πολιτικής έρευνας πεδίου αποτελώντας μία δομή η οποία μπορεί να αναλάβει στο σύνολό της τη διαδικασία υλοποίησης μιας έρευνας πεδίου, από τον σχεδιασμό του εργαλείου και τη δειγματοληψία έως τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων.

Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να ενημερώνετε για το ερευνητικό της έργο, τα παραγόμενα αποτελέσματα καθώς και τις ερευνητικές εργασίες που βασίζονται σε πρωτογενή στοιχεία της Μονάδας.

Στόχος της Μονάδας

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2008 με στόχο τη συστηματική συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού και την ενίσχυση της παραγόμενης από το Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένης έρευνας σε επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Από το ίδιο έτος πραγματοποιεί συνεχώς έρευνες κοινής γνώμης σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, προσφέροντας δεδομένα προς ανάλυση, και ευρήματα προς περαιτέρω επεξεργασία.

Η Μονάδα στα Social Media

https://www.facebook.com/ResearchUnitUoM
Η σελίδα της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς στο facebook φιλοξενεί τα νεότερα στοιχεία των ερευνών της Μονάδας, όπως αυτά δημοσιεύονται ή φιλοξενούνται στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, επιχειρώντας παράλληλα να αναδείξει ένα σύγχρονο βήμα διαλόγου και έναν κόμβο αλληλεπίδρασης ιδεών, προτάσεων και παρατηρήσεων από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.