Μέλη Εργαστηρίου

Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος
Καθηγητής - Διευθυντής Εργαστηρίου 
(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - Πρόεδρος)
(Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση - Πρόεδρος)

Καθηγητής
(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)

Νίκος Κουτσουπιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής
(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)


Δέσποινα Αναγνωστοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)


Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Επίκουρος Καθηγητής
(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)


Απόστολος Κιόχος

Επίκουρος Καθηγητής
(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)


Θεολόγος Δεργιαδές

Λέκτορας
(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)


Δημήτριος Βαγιάνος

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό - Ε.ΔΙ.Π.
(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ


Αγγελική Μπαλτζή

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό - Ε.Τ.Ε.Π.
(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ


Κωνσταντίνος Αντωνιάδης

Πανεπιστημιακός Υπότροφος
(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)