Ανακοινώσεις

15 Φεβρ. 2016 - Έγκριση Ίδρυσης Εργαστηρίου 'Διακυβέρνησης & Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (GICT) του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού - ΦΕΚ Β΄ 302/15-2-2016Comments