veritat

Molt de soroll per a no res: la prosa burocràtica de l'inventari parla del Velázquez visible, funcionari de la Cort, ennoblit pel favor reial; un home benestant, que havia fet carrera. No ens diu res del Velázquez no visible, és a dir, de l'autor dels quadres. A les Corts de l'ancien régime es produeix l'últim moment de sintonia entre l'artista i el poder. Però és una sintonia aparent, basada en una simulació tàcita per totes dues parts. Quan mor Racine ­poeta transvestit de funcionari­, el duc de Saint-Simon l'evoca en aquests termes: "No hi havia res del poeta en el seu tracte, i tot de l'home com cal, d el'home modest, i, al capdavall, de l'home de bé." Del Velázquez propietari de la "Casa del Tesoro", els contemporanis pensaven sens dubte el mateix. La veritat és en un altre lloc: en la flama enlluernadora, fràgil i secreta dels versos, en la suprema subtilitat de la pinzellada que arriba a suplantar la percepció de l'ull. La veritat de l'home és en l'art de l'home.

Dietari Complet, 1(1979-1980), Barcelona: Edicions 62, 1995: 156


verdad

Mucho ruido y pocas nueves: la prosa burocrática del inventario habla del Velázquez visible, funcionario de la Corte, ennoblecido por el favor real; un hombre acomodado, que había hecho carrera. Nada nos dice del Velázquez no visible, es decir del autor de los cuadros. En las Cortes del ancien régime se produce el último momento de sintonía entre el artista y el poder. Pero es una sintonía aparente, basada en una simulación tácita por ambas partes. Cuando muere Racine ­poeta transvestido de funcionario­, el duque de Saint Simon lo evoca con estos términos: "En su trato no había nada del poeta, pero sí del hombre como debe ser, el hombre modesto y en definitiva, el hombre de bien". Del Velázquez propietario de la "casa del Tesoro", los contemporáneos pensaban sin duda lo mismo. La verdad está en otro lugar: en la llama deslubrante, frágil y secreta de los versos, en la suprema sutileza de la pincelada que llega a suplantar la percepción del ojo. La verdad del hombre es el arte del hombre.

Dietario (1970-1980), Traducción de Basilio Losada. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1984: 81