poema

El primer lloc -el pòrtic, el preludi si voleu: l'accés, l'entrada, però també en certa manera l'anunci del que serà la tonalitat de l'obra- era atorgat, precisament, a aquest brindis tan aeri, una peça que semblava de circumstàncies. "No res, aquesta escuma..." El no-res, l'escuma -l'invisible, el transitori, l'inexistent, si no és per l'existència que li dóna el poder de la paraula. -són al començament de l'obra, de la mateixa manera que, ja al final, en el darrer poema que va escriure Mallarmé, el blanc hi tindrà tanta importància com la lletra impresa. ve del no-res, i va cap al no-res: en una pausa, en un espai blanc, aquesta escuma. No res: un poema. La nostra paraula.

Obra Catalana Completa. Dietari complet, 1 (1979-1980), Barcelona, Edicions 62, 1995: 154


poema

El primer lugar ­el pórtico, el preludio si queréis: el acceso, la entrada, pero también, en cierto modo, el anuncio de lo que va a ser la tonalidad de la obra­ se concedía, precisamente, a aquel brindis tan aéreo, a una pieza que parecía de circunstancias. "No es nada, esta espuma..." La nada, la espuma ­lo invisible, lo transitorio, lo inexistente, si no es por la existencia que la da el poder de la palabra­ están en el principio de la obra, del mismo modo que, ya al final, en el último poema que escribió Mallarmé, lo blanco tendrá tanta importancia como la letra impresa. Va de la nada a la nada: en una pausa, en un espacio en blanco, esta espuma. Nada: un poema. Nuestra palabra.

Dietario (1970-1980), Traducción de Basilio Losada. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1984: 79