Racine

La revelació de Racine -del que supremament és Racine: l'art més noble, més subtil i refinat dins la convenció i l'artifici, el matís més pur, la flama sota la llisor aparent del marbre, tot el que legítimament pot admirar i envejar un aprenent de poeta- es va produir llegint Phèdre aquella nit casernària. Enlluernament complet.

Dietari Complet, 1 (1979-1980), Barcelona: Edicions 62, 1995: 68


Racine

La revelación de Racine ­de lo que supremamente es Racine: el arte más noble, más sutil y refinado dentro de la convención y el artificio, el matiz más puro, la llama bajo la aparente lisura del mármol, todo lo que legítimamente puede admirar y envidiar un aprendiz de poeta­ se reveló leyendo Phèdre en aquella noche cuartelaria. Deslumbramiento total.

 

Dietario (1970-1980), Traducción de Basilio Losada. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1984: 45