Stendhal

La distància entre Beyle i Stendhal és possiblement homòloga a la distància entre Stendhal i les seves projeccions, és a dir, els personatges dels llibres que consistien en concrecions de zones diferents del seu jo: Julien Sorel, o la barreja d'idealisme i d'egoisme de l'adolescent que vol la glòria en una època sòrdida; Fabrizio del Dongo, que, en una Itàlia de novel·la romàntica, viu una versió en miniatura del que hauria pogut ser una vida heroica; el comte Mosca, o la saviesa i el desencís ferotge d'un home de món culte i refinat en un país fet bocins. El caràcter coral i dispers d'aquestes projeccions, inserides dins el fonamental artifici de ser criatures d'Stendhal ­l'escriptor­ i no de Beyle ­l'home­, fa possible una harmonia, feta de contrastos i de paral·lelismes, que potser, en els mecanismes anímics del novel·lista, és l'equivalent de l'art de l'òpera.

Dietari Complet, 1(1979-1980), Barcelona: Edicions 62, 1995: 72


Stendhal

La distancia entre Beyle y Stendhal es posiblemente homóloga a la distancia entre Stendhal y sus proyecciones, es decir, los personajes de los libros que consistían en concreciones de zonas diferentes de su yo: Julien Sorel, o la mezcla de idealismo y de egoísmo del adolescente que quiere la gloria en una época sórdida; Fabrizio del Dongo, que en una Italia de novela romántica vive una versión en miniatura de lo que habría podido ser una vida heroica; el conde Mosca, o la sabiduría y el desencanto feroz de un hombre de mundo, culto y refinado, en un país hecho pedazos. El carácter coral y disperso de estas proyecciones, insertas en el fundamental artificio de ser criaturas de Stendhal el escritor­ y no de Beyle ­el hombre­, hace posible una armonía hecha de contrastes y de paralelismos, que quizá, en los mecanismos anímicos del novelista, es el equivalente del arte de la ópera.

Dietario (1970-1980), Traducción de Basilio Losada. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1984: 49