figures simètriques

Delicte per delicte, Althuser, aculat a la crisi, ha triat, ha triat l'horror del delicte material, ja que vivia, de fa temps, en el càrcer del delicte moral que la societat entreté a tall d'element decoratiu. El gest d'un cec a les palpentes, bastonejant en temps d'eclipsi. Sartre va resoldre el dilema amb un delicte simbòlic venent pel carrer el diari esquerrà La Cause du Peuple, per tal de fer-se arrestar. El filòsof i el delinqüent són figures simètriques, com el poeta i el boig, perquè defugen el tràfec corrent de les coses humanes. Sovint, un sol pas, terrible, intercanviarà les figures.

"Althusser: l'intel·lectual i el delicte"Dietari Complet, 2 (1980-1982), Barcelona: Edicions 62, 1996: 285


figuras simétricas

Delito por delito, Althusser, acorralado en la crisis, ha elegido el horror del delito material, ya que vivía, desde hace tiempo, en la cárcel del delito moral que la sociedad mantiene a guisa de elemento decorativo. El gesto de un ciego, a tientas, avanzando con su bastón en un tiempo de eclipse. Sartre resolvió el dilema con un delito simbólico, vendiendo por las calles el diario izquierdista La Cause du Peuple, para forzar su detención. El filósofo y el delincuente son figuras simétricas, como el poeta y el loco, porque escapan del tráfago corriente de las cosas humanas. A menudo, sólo un paso, terrible, intercambiará las figuras.

"Althusser: el intelectual y el delito". Segundo dietario (1980-1982) Traducción de Basilio Losada. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1985: 177-178