CRONOLOGIA

Versió espanyola


Pere Gimferrer va néixer a Barcelona el 22 de juny de 1945.

Educació. Primers llibres

Estudis de Dret i Filosofia i Lletres, Universitat de Barcelona.


1963. Coneix Joan Brossa.

1964. Coneix J.V. Foix, poeta avantguardista.

1965. Inicia la correspondència amb Vicente Aleixandre.

1966.  Premi Nacional de literatura pel llibre Arde el mar. Correspondència and Octavio Paz.


Coneix Jaime Gil de Biedma.1968. La muerte en Beverly Hills.

Escriptor en català

1970. Comença a treballar a l'editorial Seix-Barral. Els miralls primer llibre de poesia en català.

foto Toni Catany

1971. Es casa amb la pianista Rosa Maria Caminals.


1972Hora foscant.

1973Foc cec.

1974La poesia de J.V. Foix

Antoni Tàpies i l'esperit català.

1977L'espai desert. Premiat amb la "Lletra d'or".

1978Poesía. 1970-1977, edició bilingüe de la poesia catalana, amb traducció espanyola del mateix Gimferrer.

Publica Radicalidades, col.lecció d'assaigs de tema literari.

1980. Traducció Obra poètica d'Ausiàs March.

Premi Anagrama per Lecturas de Octavio Paz.

1981. Director literari de l'editorial Seix- Barral. Dietari. 1979-1980Mirall, espai, aparicions.

1982Apariciones y otros poemasSegon dietari. 1980-1982.


Madrid. Jaime Salinas, Pere Gimferrer, Octavio Paz, Jaime Gil de Biedma y Luis Rosales.

1983Fortuny, novel.la guanyadora del premi Ramon Llull.

Académico

1985. Membre de la Real Academia Española. Discurs d'ingrés: "Perfil de Vicente Aleixandre".


1988Poemas 1962-1969, Madrid: Visor.

1989El vendaval

 Espejo, espacio, apariciones

1991La llum

1995. Edicions 62 comença a publicar l'"Obra Completa".


1996Mascarada

1998L'agent provocador

1998. Rep el "Premio Nacional de las Letras Españolas" pel conjunt de la             seva obra.

2000. Poemas (1962-1969)

Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana . Discurs "Con la venia de vuestra majestad"

Marea solar, marea lunar (antología).

2002. El diamante en el agua.


2003. 29 de novembre, mor Maria Rosa Caminals. La dedicatòria de Mascarada deia: "A Maria Rosa, Semper eadem, Moesta et errabunda".

2006. Es casa amb Cuca de Cominges en el pavelló Mies van der Rohe de Barcelona.
Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo.


Interludio azul
Amor en vilo

2008.
Tornado
Ingressa a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Discurs: "Reflexions sobre la paraula poètica".

2010. Premio Paquiro de Toros.

2011. Rapsodia
 .2012.
Alma venus
Àlbum