ÀLBUM





Una pàgina web que explora la Poètica de les diverses personalitats i veus de Pere Gimferrer.

A web page that explores the poetics of Pere Gimferrer's many voices and personalities.