Poesia

La conversa, allí, no és mai un monòleg. El darrer llibre que, abans de la malaltia, va escriure Aleixandre, era, precisament, un llibre de diàlegs. Un poeta pot interrogar el món, pot interrogar els homes; pot trobar, en si mateix, tot el món, tots els homes. El còsmic i l'interior, mirallejant-se. I, si parla amb nosaltres, parla amb tothom i amb ell mateix alhora; veu, en una fracció del món, el món sencer. Tot és a tocar, august; tot ens és poesia.

Dietari Complet, 2 (1980-1982), Barcelona: Edicions 62, 1996: 57


Poesía

La conversación, allí, no es nunca un monólogo. El último libro que, antes de la enfermedad, escribió Aleixandre era, precisamente, un libro de diálogos. Un poeta puede interrogar al mundo, puede interrogar a los hombre; puede encontrar, en sí mismo, todo el mundo y todos los hombres. Lo cósmico y lo interior, espejeándose. Y, si habla con nosotros, habla con todos y con él al mismo tiempo; ve, en una fracción del mundo, el mundo entero. Todo se toca, augusto; todo es poesía para nosotros.

Segundo dietario (1980-1982) Traducción de Basilio Losada. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1985: 20-21