laberint

El bon enginyer ordena el laberint del món visible; no és el rellotger còsmic de Leibnitz, però s'esmerça a foradar penyals i a encarrilar dolls d'aigua blanquejant i fúlgida i a pentinar, amb rescloses, el riu abundós i furient. El bon escriptor, com el bon enginyer, és tributari del desordre del món. Hi posa, amb compassos de mesura, un pensament de geometria moral. El bon enginyer, com el bon escriptor, habita en el laberint. És en funció del laberint que es defineix aquest minotaure dels plànols o Teseu dels mots.

Dietari Complet, 2 (1980-1982), Barcelona: Edicions 62, 1996: 282


laberinto

El buen ingeniero ordena el laberinto del mundo visible; no es el relojero cósmico de Leibnitz, pero se empeña en horadar peñascos y en encarrilar flujos de agua blanquante y fúlgida, y en peinar, con esclusas, el río abundante y furibundo. El buen escritor, como el buen ingeniero, es tributario del desorden del mundo. Pone en él, con compases de mesura, un toque de geometria moral. El buen ingeniero, como el buen escritor, habita en el laberinto. Y es en función del laberinto como se define este minotauro de los planos o Teseo de las palabras.

Segundo dietario (1980-1982) Traducción de Basilio Losada. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1985: 174