Programe ID/FR

Oferta educationala cuprinde:

 • Studii de licenta prin ID: Pedagogie pentru invatamantul primar si prescolar(3 ani, 180 credite), Geografie (3 ani, 180 credite), Geografia turismului (3 ani, 180 credite), Romana - O limba straina (3 ani, 180 credite),Comunicare sociala si relatii publice (3 ani, 180 credite), Istorie (3 ani, 180 credite), Drept (4 ani, 240 credite)
 • Studii masterale prin FR:
  • Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor in Educatie
  • Consiliere Scolara
  • Management Educational
 • Programe de educatie permanenta (CISCO, ECDL si MICROSOFT);

Departamentul foloseste platforme electronice moderne de comunicare si colaborare


Departamentul dispune de Editura si Tipografie computerizata care produc materialele de studiu destinate cursantilor de la invatamantul la distanta si, pe baza de comanda, realizeaza si alte lucrari, pentru persoane fizice si juridice.

Campusul Virtual UniBuc (incepand din iulie 2002) asigura comunicarea sincrona si asincrona, permite accesul la cursurile on-line si la formele moderne de evaluare continua. Pentru programele din cadrul Academiei Internet CREDIS, materialele de studiu in format e-Learning sunt furnizate de CISCO si MICROSOFT. Pentru ECDL cursantii au la dispozitie materiale originale, concepute si realizate in cadrul Departamentului, accesibile on-line.

Rezultatele activitatii Departamentului de Invatamant la Distanta, prezentate la manifestari stiintifice nationale si internationale, prefigureaza universitatea virtuala, componenta moderna a Universitatii din Bucuresti.Formele de Invatamant ID/FR


Învăţământul cu frecvenţă redusă şi învăţământul la distanţă sunt forme de organizare a proceselor didactice care implică:

a) pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – înlocuirea orelor de predare cu activităţi de studiu individual şi întâlniri periodice, de regulă săptămânal, cu studenţii/cursanţii pentru desfăşurarea activităţilor aplicative obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ;

b) pentru învăţământul la distanţă – înlocuirea orelor de predare cu activităţi de studiu individual şi întâlniri periodice, desfăşurarea seminariilor în sistem tutorial şi, obligatoriu, a tuturor activităţilor didactice care dezvoltă competenţe şi abilităţi practice în sistem faţă în faţă.

Avand avantajul unor procese de invatamant flexibile, studentul se poate inscrie indiferent de orarul de lucru sau de varsta.. Recomandam studentilor sa studieza si sa inteleaga sistemul ECTS!

Invatamantul la Distanta este caracterizat de faptul ca intalnirile fata in fata dintre studenti si profesori au loc o data la 2-3 saptamani, de regula sambata sau duminica.

Pot organiza programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă sau învăţământ la distanţă numai instituţiile de învăţământ superior care au acreditat programul de învăţământ respectiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Pentru a putea realiza in cele mai bune conditii un astfel de program de invatamant este necesara o dotare tehnica si un mod diferit de abordare a procesului didactic. Studentii sunt instruiti si evaluati cu ajutorul unor instrumente moderne si dupa metode noi, la acelasi nivel cu institutiile de invatamant superior din Europa.

Conditii superioare de studiu

Oferirea unor conditii superioare de studiu, cei mai buni specialisti in domeniu, sunt numai cateva din obiectivele Departamentul de Invatamant la Distanta al Universitatii din Bucuresti.

Campusul Virtual

La Universitatea din Bucuresti, ca mijloc de instruire si comunicare pentru invatamantul la distanta, se foloseste din anul 2003 Campusul Virtual UniBuc. Acesta reprezinta o platforma electronica foarte eficienta atat in pregatirea studentilor la forma de invatamant la distanta dar si pentru evaluarea acestora. El ofera informatii rapide, actualizate si structurate, intr-o forma accesibila studentilor de toate categoriile.


LIC - Pedagogie pentru Invatamantul Primar si Prescolar

Departamentul I.D. prin specializarea Pedagogie pentru invatamantul primar si prescolar (P.P.P.), pregateste viitori profesori pentru invatamantul primar si prescolar prin cursuri la I.D. cu taxa.

Durata studiilor este de 3 ani (licenta, sistem Bologna) cu 180 de credite de studiu.
Programul de studiu acopera disciplinele fundamentale de specialitate si facultative ce corespund cerintelor de pregatire psiho-pedagogice si al activitatii metodice.

Strategiile de practica se desfasoara organizat in parteneriat cu unitati de invatamant preuniversitar (gradinite, scoli - atat de stat cat si private).

Planul de invatamnt:

Planul de invatamant al specializarii P.P.P. este conceput in conformitate cu orientarile Planului de la Bologna si cu strategia nationala pe domenii.

Pentru a raspunde cererilor de formare ale unui segment larg de solicitanti, persoane adulte integrate intr-o viata sociala si profesionala activa, se poate opta si pentru forma de invatamant la distanta.

Prin alternarea unor perioade de studiu individual cu intalniri fata in fata cu tutorii/ instructorii pentru efectuarea lucrarilor de practica ca si pentru lectii de sinteza si consultatii, se asigura cursantilor atat posibilitatea unui studiu in ritmul propriu intr-un mediu personal, cat si posibilitatea invatarii prin colaborare, ca si accesul la studiul asistat in care cursantul beneficiaza de consiliere si indrumare.

Avantaje

Pachetul de cursuri oferit studentilor se bazeaza pe principii ca:

 • veti studia in cadrul uneia dintre cele mai mari universitati din Romania care pregateste viitori specialisti de elita;
 • veti fi indrumat de catre un corp profesoral de prestigiu;
 • veti invata dupa planuri de invatamant moderne, adaptate la exigentele invatamantului superior european;
 • veti invata in cele mai moderne sali de curs si laboratoare de informatica;
 • va veti putea documenta intr-o biblioteca moderna, ce dispune de lucrari de specialitate - romanesti si straine, de numeroase publicatii periodice;
 • veti avea posibilitatea sa de perfectionezi prin cursuri de vara organizate la nivel international;
 • dupa terminarea cursurilor universitare, veti putea urma cursuri de masterat.

MA - TIC in Educatie

Justificarea Programului

Programul propus are ca obiectiv general abilitarea si perfectionarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in utilizarea de tehnologii informatice si de comunicatie in procesul instructiv-educativ.

Modernizarea sistemului educational la nivel preuniversitar este o necesitate,care decurge din insasi necesitatea reformei modernizarii intregului sistem de invatamant. Prin modernizare, se intelege, printre altele si integrarea si utilizarea noilor tehnologii in procesul de invatamant, pentru a alinia invatamantul romanesc la standarde europene.

Avantaje

Pachetul de cursuri oferit studentilor masteranzi se bazeaza pe principii ca:

 • acoperirea unei arii problematice generale privind integrarea tehnologiilor moderne in educatie, in general si in invatamant, in particular;
 • asigurarea formarii unor abilitati fundamentale de operare/utilizare eficienta a calculatorului;
 • formarea unor deprinderi practice si competente de a lucra in mod curent, la clasa cu ajutorul calculatorului (predare, simulare de experimente, testare/evaluare );
 • flexibilitate, continuturile putand fi modificate in functie de evolutia si dinamica inregistrate pe piata noilor produse si tehnologii IT cu impact educational;
 • dezvoltarea personala a cursantului, vizand capacitatea de autoinvatare, dorinta de perfectionare continua si competenta de a invata dupa materiale elaborate in tehnologie eLearning.

Grupul Tinta

Grupul tinta vizat este format din cadre didactice active din invatamantul preuniversitar care predau diferite discipline, de regula, din alte arii curriculare decat informatica.

Pachetul de Cursuri

Programul de fata este proiectat in concordanta cu Strategia de dezvoltare a Universitatii Bucuresti si cu reglementarile legale privind studiile de masterat si urmareste formarea unor competente specifice utilizarii IT in domeniul educational. Acest masterat reprezinta implementarea in practica invatamantului romanesc a rezultatelor proiectului european MINERVA (2002-2004), proiect in care Romania a fost reprezentata de catre Universitatea din Bucuresti, prin departamentul nostru.

Pachetul de cursuri vine in sprijinul cursantilor pentru a asigura cunostinte fundamentale de utilizare a TIC (nivelul 1 de implementare a TIC in educatie conform Strategiei de dezvoltare a Universitatii din Bucuresti) si pentru integrarea tehnologiilor informatice si de comunicatie in disciplinele pe acestia care le predau (nivelul 2) la scolile in care isi desfasoara activitatea.

Cursurile puse la dispozitia studentilor asigura formarea de competente in proiectarea, implementarea si managementul invatamantului la distanta si a celui virtual, in utilizarea unor sisteme informationale moderne pentru comunicare si management educational, in selectarea si utilizarea aplicatiilor multimedia optime pentru disciplinele pe care le predau.

In sustinerea formarii competentelor aferente nivelului 2 mai sus mentionat, sunt oferite  cursuri de instruire asistata de calculator, metode moderne de calcul si simulare si elemente de didactica a integrarii TIC in scoala moderna.

Forma de Invatamant

Programul dureaza 4 semestre (120 de credite) si se finalizeaza cu examen de disertatie, absolventii primind diploma de master a Universitatii din Bucuresti.
Programul masteral se desfasoara atat sub forma de zi cat si sub forma la distanta. La forma de invatamant de zi, exista un numar de 40 locuri bugetate; restul locurilor fiind in regim cu taxa (Zi si FR).

Pentru a raspunde cererilor de formare ale segmentului de solicitanti vizat, cadre didactice active, deci persoane adulte integrate intr-o viata sociala si profesionala activa, s-a propus si forma de invatamant la distanta. Prin alternarea unor perioade de studiu individual cu intalniri fata in fata cu tutorii/instructorii pentru efectuarea lucrarilor de laborator ca si pentru lectii de sinteza si consultatii, se asigura cursantilor atat posibilitatea unui studiu in ritmul propriu intr-un mediu personal, cat si posibilitatea invatarii prin colaborare, ca si accesul la un studiu asistat in care cursantul beneficiaza de consiliere si indrumare.

Dotari Tehnice

Programul de master beneficiaza de laboratoare specializate dotate modern ca si de cursuri in format eLearning.
Cursantii au acces la Campusul Virtual al Departamentului, inclusiv la toate serviciile de comunicare oferite de catre acesta (chat, forum, mesagerie), materiale de studiu, calendar etc.

Cerinte la Inscriere

 • diploma de licenta sau echivalentul acesteia;
 • dovada calitatii de cadru didactic activ (adeverinta emisa de directia scolii unde este incadrat ca titular sau suplinitor);
 • cunostinte minimale de operare pe calculator;
 • cunostinte minimale de limba engleza (domeniul IT).


MA - Consiliere scolara

Misiune si obiective

Programul de master se constituie ca un sistem integrat de formare multi si pluridisciplinara in domeniul consilierii, in general si consilierii scolare, in special. Printre obiective se pot mentiona:

 • satisfacerea cererilor de personal calificat in domeniul consilierii scolare la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar si nu numai;
 • trecerea de la un invatamant cu o puternica componenta teoretica, la un sistem in care componenta practica/aplicativa sa decurga din experienta acumulata de cursantii insisi;
 • adaptarea rapida a absolventilor la conditiile viitorului loc de munca;
 • crearea unei mai bune baze de cooperare si dezvoltare a unei retele specializate de profesori si consilieri;
 • insusirea unor noi metode si strategii necesare consilierii scolare.

Scop

Formarea de personal calificat in domeniul consilierii scolare in invatamantul preuniversitar.

Durata Programului

Durata programului este de 4 semestre (120 de credite) si se finalizeaza cu sustinerea unui examen de disertatie, absolventii primind Diploma de master a Universitatii din Bucuresti.

Posibilitati de angajare:

 • centrele judetene de asistenta psihopedagogica;
 • centrele interscolare si de asistenta si orientare;
 • cabinete de consiliere si orientare scolara;
 • fundatii/organizatii non-guvernamentale;
 • in centre de plasament;
 • in diverse ministere;
 • agentii pentru prevenirea si combaterea consumului de droguri.

Activitatile practice

Activitatile didactice propuse se afla intr-o legatura stransa cu activitatea de cercetare, punandu-se accentul pe caracterul formativ si aplicativ al acestora:

 • stagii de practica de consiliere scolara si de grup, in cabinetele din scoli si in centrele judetene de asistenta psihopedagogica;
 • cooperare cu cabinetele care functioneaza la nivelul municipiilor si al judetelor.

Personalul didactic

Personalul didactic este format din cadre didactice universitare, cercetatori si experti in domeniile: consilierii, orientarii scolare si vocationale, managementul carierei, educatiei, psihoterapiei.

Grupul Tinta

Grupul tinta este format din absolventi ai unei facultati de profil socio-uman, cu precadere din domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei si asistentei sociale.

Pachetul de Cursuri

Prin pachetul de cursuri oferit, se urmaresc scopuri multiple, ca de exemplu:

 • formarea de competente de asistenta psihopedagogica a elevilor, profesorilor si parintilor;
 • corelarea cu activitati de cercetare in domeniul psihologic, pedagogic, social si de asistenta sociala;
 • formarea de cunostinte si deprinderi pentru dezvoltarea aptitudinilor cursantilor in consiliere, in general si in consiliere scolara, in special;
 • perfectionarea programei cursurilor prin adaugarea de topici noi care sa contribuie la o mai buna intelegere a conceptelor de consiliere educationala, orientare scolara si profesionala, educatie;
 • insusirea unor metode si tehnici noi de consiliere si orientare.

Forma de Invatamant

Programul de master va functiona sub forma invatamantului FR, pentru a facilita accesul persoanelor care nu pot urma un program de studii cu prezenta zilnica.

Programul se desfasoara sub forma studiului individual, a studiului asistat, intalniri tutoriale, cu prezenta obligatorie. Studentii au acces pe campusul virtual al Departamentului, putand comunica cu tutorii, managerii de studii, cu colegii si cu institutia organizatoare (secretariat, biblioteca, distributie materiale suport).

Dotari Tehnice

Programul de master beneficiaza de laboratoare specializate dotate modern cu aparatura de ultima generatie furnizata de CISCO Systems, ca si de cursuri CISCO si Microsoft in format eLearning.

Cursantii au acces la Campusul Virtual al Departamentului, inclusiv la toate serviciile de comunicare oferite de catre acesta (chat, forum, mesagerie), materiale de studiu, calendar etc.

Cerinte la Inscriere

 • diploma de licenta sau echivalentul acesteia;
 • cunostinte minime de psihopedagogie si asistenta sociala si de terminologie aferenta.


MA - Management educational

Misiune si obiective

In strategia de dezvoltare a Universitatii din Bucuresti se subliniaza dezvoltarea cu prioritate a unor programe de masterat si de doctorat interdisciplinare. Programul de master "Management educational" deriva din insasi aceasta strategie, constituind un sistem integrat de formare multi/inter si pluridisciplinara care isi propune sa contribuie la:

 • satisfacerea cererilor de personal calificat in domeniul invatamantului solicitat pe piata fortei de munca in contextul aderarii Romaniei la UE;
 • trecerea de la un invatamant cu o puternica componenta teoretica, la un sistem in care componenta didactica si manageriala sa decurga din experienta acumulata de cei care lucreaza in domeniu;
 • armonizarea problematicii managementului preuniversitar si universitar cu elementele actuale ale conducerii unitatii de invatamant;
 • asigurarea unui perimetru de actiune mai activ in cadrul institutional universitate / institute de cercetare / institutii publice implicate in probleme de educatie;
 • accelerarea procesului de aliniere a Romaniei la procedurile si legislatia aplicata la nivelul Uniunii Europene in domeniul educatiei;
 • cresterea generala a eficientei activitatilor instructiv-educative, prin accentuarea competentei manageriale;

Scop

Formarea de personal calificat cu pregatire multidisciplinara in domeniul managementului educational.

Durata Programului

Durata programului este de 4 semestre (120 de credite) si se finalizeaza cu examen de disertatie; sustinerea publica a lucrarii de disertatie contribuie suplimentar la numarul de credite.

Posibilitati de angajare

 • conducerea unitatii de invatamant;
 • coordonarea comisiei de metodica si a altor grupuri de lucru cu activitatile din domeniul managementului educational;
 • inspector / inspector de specialitate, inspector responsabil cu evaluarea activitatilor / inspector coordonator;
 • comisii de elaborare a unor materiale, proiecte, activitati extracurriculare;
 • comisii de calitate in invatamantul preuniversitar;
 • functii de coordonare in structuri ale MEdC (CCD, Case ale copiilor, etc) si in alte institutii educative (Case de cultura, biblioteci, etc).

Personalul didactic

Personalul didactic este format din cadre didactice universitare, cercetatori, conducatori de institutii educationale, experti din diferite organisme de conducere, cu preocupari in domeniile proiectarii, evaluarii si managementului educational.

Dupa finalizarea studiilor, absolventii primesc Diploma de master a Universitatii din Bucuresti.

Grupul Tinta

Grupul tina este format din absolventi cu diploma de licenta ai unei facultati, care lucreaza in sistemul de invatamant preuniversitar, in institutii cu caracter educational, in mass-media cu specific educational.

Pachetul de Cursuri

Pachetul de cursuri pe care le urmeaza studentii masteranzi, porneste de la urmatoarele principii si scopuri, ca de exemplu:

 • sa acopere o arie cat mai larga in evaluarea si controlul activitatii educationale;
 • sa asigure cursantilor gradul de pregatire necesar desfasurarii doctoratului sau facilitarea accesului la un loc de munca de profil;
 • sa aiba un continut flexibil, care sa poata fi modificat in functie de cerinte si de dinamica domeniului;
 • sa asigure perfectionarea programei cursurilor, prin adaugarea de topici noi care sa contribuie la o mai buna intelegere a conceptelor de management al educatiei, proiectare, evaluare;
 • integrarea in spatiul de curs a unor prelegeri sustinute de specialisti invitati;
 • abilitarea cursantilor in vederea gestionarii unui numar cat mai mare de tipuri de dificultati si disfunctii din institutiile scolare.

Forma de Invatamant

Programul de master va functiona sub forma de invatamant la distanta, alternativa care asigura accesul la program pentru persoanele ocupate, cu responsabilitati profesionale, sociale, familiale.

Programul se desfasoara sub forma studiului individual, a studiului asistat, intalniri tutoriale, cu prezenta obligatorie. Studentii au acces pe campusul virtual al Departamentului, putand comunica cu tutorii, managerii de studii, cu colegii si cu institutia organizatoare (secretariat, biblioteca, distributie materiale suport).

Dotari Tehnice

Programul de master beneficiaza de laboratoare specializate dotate modern cu aparatura de ultima generatie furnizata de CISCO Systems, ca si de cursuri CISCO si Microsoft in format eLearning.

Cursantii au acces la Campusul Virtual al Departamentului, inclusiv la toate serviciile de comunicare oferite de catre acesta (chat, forum, mesagerie), materiale de studiu, calendar etc.

Cerinte la Inscriere

 • diploma de licenta sau echivalentul acesteia;
 • cunostinte de baza in domeniul managementului;

Comments