Budget‎ > ‎

Budget 2018

Antagen av Kongressen 2017-11-12

Sammanställning budget 2018 per kategori

Kostnader


%

Förvaltning

−991 634

46%

Förtroendevalda

−416 578

19%

Medlemmar

−770 000

35%

Summa:

−2 178 212
IntäkterStatsbidrag

1 723 985

80%

Presskort

3 000

0%

UM Stockholm

77 759

4%

Ung Media Västra Götaland

33 000

2%

Utbildningar

30 000

1%

Övriga bidrag

300 000

14%
Summa

2 167 744

Resultat:

−10 469Detaljerad budget 2018 per resultatgruppResultatgrupp

kr

Kostnader


Förvaltning


Kansli

−853 310

Statsbidragsansökan

−20 000

Förbundsförvaltning

−103 324

Marknadsföring och kommunikation

−15 000

Förtroendevalda


Förbundsstyrelse

−401 578

Valberedning

−10 000

Revisorer

−5 000

Medlemmar


Presskonferensen

−100 000

Kongress

−100 000

Ekonomiska bidrag

−550 000

Medlemsträffar

−20 000Summa utgifter

−2 178 212Intäkter


Huvudintäkter


Statsbidrag

1 723 985

Presskort

3 000

Ung Media Stockholm

77 759

Ung Media Västra Götaland

33 000

Övriga bidrag

300 000

Utbildningar

30 000Summa intäkter

2 167 744Resultat

−10 469

Comments