Startsida

Välkommen till Ung Medias webb för styrdokument
På denna sida finner du de dokument som reglerar hur förbundets verksamhet ska bedrivas.
Ovan finner du de dokument som kongressen (årsmötet) beslutat om.
Till vänster finner du samtliga dokument som laddats upp i webben.

Innehåll på sidan

Arbetsbeskrivningar
Innehåller arbetsbeskrivningar för anställda och förbundsstyrelsen. Arbetsbeskrivningarna beskriver vilka uppdrag och ansvar som olika tjänster och förtroendeposter innehar i förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar om innehållet i arbetsbeskrivningarna. Innehåller också förbundsordförandens arvoderingsvillkor. Beslut om att ändra i villkoren tas av kongressen.

Budget
Innehåller budget för innevarande räkenskapsår. Budgeten fastslås av Kongressen.

Distrikt
Innehåller exempelstadgar för förbundet distrikt. 

Idédokument
Idédokumentet innehåller en genomgående beskrivning formulerad av förbundsstyrelsen 2011/2012 över hur förbundet ska verka och fungera för att bäst tillgodose de kärnvärden förbundet har, nämligen: Verksamheten bedrivs i medlemsföreningarna, och det medlemsföreningarna gör är viktigt. 

Likabehandling
Denna sida innehåller förbundets Likabehandlingsplaner och strategier.

Principprogram
Principprogrammet beskriver vad förbundet har för ställningstaganden i olika frågor. Innehållet i principprogrammet beslutas av kongressen.

Stadgar
Stadgarna är Ung Medias regler. Stadgarna beskriver hur förbundet ser ut, vilka som får vara medlemmar, hur kongressen ska genomföras och så vidare. Beslut om att ändra i stadgan fattas av kongressen.

Strategidokument 2015 - 2017
Denna sida innehåller förbundets nu gällande strategidokument. 

Styrdokument
Innehåller diverse dokument som ämnar styra hur förbundets verksamhet ska bedrivas. Styrdokumentet för mötesrutiner beskriver exempelvis hur ett styrelsemöte ska förberedas, genomföras och dokumenteras, styrdokumentet för projekt- och evenemangsbidrag hur förfarandet med bidraget går till och så vidare. Dessa dokument beslutas om av förbundsstyrelsen.

Upprivna styrdokument
Innehåller styrdokument som inte längre gäller. 

Valberedningens riktlinjer
Innehåller Valberedningens riktlinjer. 

Verksamhetsplan
Innehåller förbundets verksamhetsplaner sedan 2011. Verksamhetsplanen beskriver vad förbundet ska jobba mot under verksamhetsåret. Verksamhetsplanen fastslås av medlemmarna på Kongressen.

Vision
Ung Media Sveriges vision. 

Underordnade sidor (1): Föreningsguide – så funkar det!