Cărți

Horaţiu Rusu. (2008) Schimbare socială şi identitate socioculturală. Iaşi: Institutul European.

Cărți coordonate


Bogdan, Voicu, Horațiu M. Rusu, Adela Elena Popa. (eds).(2015). Este România altfel? Societatea și sociologia... încotro?. Sibiu: EULBS.


Horațiu, Rusu si Bogdan, Voicu. (eds).(2005). Perspectives on the European Postcommunist Societies. Sibiu: Psihomedia.Horațiu, Rusu şi Bogdan, Voicu. (eds).(2005). European Integration from East to East: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. Sibiu: PsihomediaBogdan, Voicu şi Horațiu, Rusu. (eds).(2003). Globalization, European Integration, and Social Development in European Postcommunist Societies. Sibiu: Psihomedia.
Capitole în cărți:
 • Horațiu M. Rusu (2015) Sociologie, societate și schimbare socială. în Voicu, B., H. M. Rusu și A. E. Popa. Este România altfel? Societatea și sociologia... încotro?București: Tritonic și Sibiu: EULBS, pp. 11-30.
 • Horațiu M. Rusu (2015) Soziale Solidarität in Rumänien–über Solidaritätshandlungen în Sagebiel, J., A. Muntean și B. Sagebiel (eds.) Zivilgesellschaft und Soziale Arbeit: Herausforderungen und Perspektiven an die Arbeit im Gemeinwesen in Rumänien und Deutschland. AG SPAK Bücher, pp. 61-85. [versiunea în limba română: Horațiu Rusu (2017) Solidaritatea socială în România. Despre actele de solidaritate. în  Juliane Sagebiel, Ana Muntean, Bettina Sagebiel (eds.) Societatea civilă și asistența socială: provocări asupra muncii în folosul comunității în România și Germania. Timișoara: Editura Universității de Vest pp.65-91]
 • Bogdan Voicu, Horațiu Rusu și Mircea Comșa. (2013). Atitudini față de solidaritate socială. în Marina, L., (ed.) Ocupare și incluziune socială, Presa Universitară Clujeană, pp. 17-44.
 • Horaţiu Rusu şi Anca Bejenaru. (2010) Romanian Childhoods: continuity and change through intergenerational lenses. în Margaret M. Clark şi Stanley Tucker (eds.) Early Childhoods in a Changing World, Trentham Books. pp.99-110. 
 • Horaţiu Rusu şi Mircea Comşa. (2010) Dinamica identitatii la romani: profiluri valorice. în Boari Vasile, Gherghina Sergiu şi Radu Murea (eds.) Regăsirea identităţii naţionale. Iaşi: Polirom, pp. 100-129.
 • Horaţiu Rusu. (2008). Paradigme asupra identităţii: noologismul românesc. în Şişeştean Gheorghe şi Radu Baltasiu  (eds). Noologia, perenitatea unei paradigme. Bucureşti: Editura Mica Valahie pp. 103-137. 
 • Horaţiu Rusu. (2008) Identity and axiological profile: value identifications for Romanian young people. în Voicu Bogdan & Malina (eds.) The Values of Romanians 1993 - 2006. Iasi: Institutul European. pp. 232-260.
 • Horaţiu Rusu. (2007) Identitate şi profil axiologic: identificări valorice la tineri în România. în Voicu Bogdan & Malina (coord) Valori ale Romanilor 1993 - 2006. Iasi: Institutul European. (versiunea română), pp.243-269. (engl version.)
 • Horaţiu Rusu. (2007). Talmăcel. în Voicu Malina (coord) Nevoi si resurse in comunitatile de romi. Bucuresti: Afir. pp 182-194.
 • Horatiu, Rusu şi Raluca Bălăşoiu. (2005) The "pessimistic society". Horatiu, Rusu şi Bogdan, Voicu. (ed). Perspectives on the European Postcommunist Societies Psihomedia. 
 • Horatiu, Rusu şi Raluca Bălăşoiu. (2005) Generalized trust – an imagined trust? In Horatiu, Rusu. şi Bogdan, Voicu. (ed). European Integration from East to East: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. Sibiu, Psihomedia.
 • Horatiu Rusu. (2003) Towards a theoretical model of identity. The sociocultural identity as internalization of religious values. În Globalization, European Integration, and Social Development in European Postcommunist Societies. Sibiu, Psihomedia, pp. 265-274
Articole:
 Rapoarte de cercetare: