PNII-RU-PD-2011-3-0132

 

Tema proiectului:

 Cum se construieşte solidaritatea socială în Europa? O analiză a practicilor şi valorilor sociale prin prisma identităţilor.

Scurtă descriere:

 Solidaritatea socială este astăzi în atenția tuturor, de la oameni de știință la politicieni. Proiectul acesta are o importantă componentă empirică încercând să contribuie la compensarea deficitului de analize (mai ales cantitative) dedicate solidarității. Întrebarea principală a studiului este: Cum se construiește solidaritarea socială? Răspunsurile la întrebare vor încerca să evidențieze: care sunt determinanții solidarității ca valoare socială la nivel individual; dacă, cum și de ce variază solidaritatea socială prin prisma comparației între țările și națiunile europene dar și longitudinal;  construcția solidarității în contexte inter/multi-etnice orientând analiza pe interacțiunea între solidaritatea civică și etnică. Pe lângă relevanța sa pentru comunitatea științifică, determinată de metodologie, de explorarea relației între solidaritatea civică și etno-națională, și de analiza comparativă referitoare la sustenabilitatea solidarității în și între contexte economice și ale bunăstării diferite, proiectul poate fi relevant prin furnizarea de informații pe baza cărora se poate fundamenta construcția de politici publice menite să determine și mențină atitudini și comportamente solidare în diferite contexte sociale.

Planul proiectului:

Pachete

Activitati

Persoana-luna

Anul

WP1: Documentare teoretică și fundamentarea metodologică a proiectului 

Analiza literaturii științifice pe baza surselor accesibile în plan local/național; explorarea bazelor de date existente. 

4

2011 (3 l)

2012 (1 l)

WP2: Consolidarea cunoașterii teoretice și metodologice

Participare la cursuri/seminarii in domeniul metodelor de analiză a datelor în științele sociale în străinătate  și documentare în străinătate; participare la conferințe și workshop-uri. 

3

2012

WP3: Designul metodologic  

Conceptualizarea modelului; Obiectivul 1 (O1) & Obiectivul (O2): constructia ipotezelor; operationalizarea; Obiectivul 3 (O3)  eșantionare; designul, verificarea și revizuirea instrumentelor.    

6

2012

WP4: Construcția bazei de date comparative

(O1)&(O2): construcția indicatorilor; (O2) construcția bazei de date agregate

1

2012

WP5: Culegere de date

(O3): studiu de caz calitativ (ex. observare, interviu semi-structurat, analiza documentelor)

1

2012

WP6: Analiza datelor și elaborarea de lucrări științifice 

(O3): analiza datelor colectate; (O1) & (O2) verificarea ipotezelor, analiza datelor, rafinarea modelului analitic, elaborarea de lucrări

8

2013

WP7: Diseminare și raportare

elaborarea și diseminarea rapoartelor de management și știintifice; participare la conferințe; publicare.

1

2013

 

TOTAL

24


Solidaritatea la români (atitudini și acte) confrom WVS Romania 2012:


                                                                                                                                                                                                               
 

Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Sinteza activității desfășurate pentru faza de lucru WP 1 (05 octombrie 2011 - 31 ianuarie 2012)

 • Explorarea și analiza literaturii în domeniu folosind resurse domestice (Documentarea teoretică în această fază s-a realizat exclusiv în țară prin consultarea revistelor internaționale accesibile.  Bazele de date cu reviste accesate au fost cele disponibile prin proiectul ANELIS - prin intermediul Bibliotecii Universității Lucian Blaga din Sibiu și acces individual prin Anelis Summon).
 • Explorarea bazelor de date relevante pentru temă: am revăzut o parte din bazele de date WVS/EVS, ESS și BOP în vederea identificării de itemi ce ar putea fi relevanți pentru analize. Până în acest moment itemi relevanți, utilizați și în alte studii, au fost identificați în cadrul bazelor WVS/EVS  2005 și 2008 (aceștia sunt codificați în ZA4800: EVS 2008 Integrated Dataset sub denumirea de v284-v292)
 • Discuții cu mentorul și cercetători din țară și străinătate
 • Participări la discuții pe temă în cadrul unor întâlniri formale cu alți membri ai comunității (vezi participare conferință 2011)

Sinteza activității desfășurate pentru fazele de lucru WP 2, WP3, WP4 și WP5 (1 februarie 2012 - 31 decembrie 2012)

 • Documentarea teoretică în străinătate s-a realizat prin intermediul infrastructurilor (biblioteci si  biblioteci si baze de date cu carti si reviste online)  celor trei institutii din strainatate vizitate (Universitatea din Essex, Colchester; Newman University, Birmingham; Leibniz Institute for the Social Sciences Data Archive for the Social Sciences - European Data Laboratory for Comparative Social Research (EUROLAB) din Koln)
 • În perioada 09.07 - 03.08.2012 am participat la Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection unde am urmat trei cursuri (Introduction to Multilevel Models and Applications; Causal Models and Structural Equations; Mathematics) 
 • Construirea bazelor de date comparative, a indicilor și a modelelor de măsurare
 • Analize exploratorii pe baza datelor existente în WVS/EVS 1999-2009 și WVS 2012 Romania
 • Discuții cu mentorul și cercetători din țară și străinătate
 • Participări la conferințe

Sinteza activității desfășurate pentru fazele de lucru  WP6 și WP7 (1 ianuarie 2013 - prezent)

 • Elaborarea (și diseminarea) rapoartelor de management și științifice
 • Analize pe baza datelor existente în WVS/EVS 1999-2009 și WVS 2012 Romania
 • Discuții cu mentorul și cercetători din țară și străinătate
 • Elaborarea de lucrări pentru conferințe
 • Participare la conferințe 
 • Publicare

Sinteza proiect: comparație rezultate estimate-rezultatele obținute:
 • îmbunatățiri ale metodologiei de analiză a solidarității: un articol metodologic (Measuring Social Solidarity) și un capitol  (Atitudini față de solidaritate socială);
 • creșterea nivelului de cunoaștere și înțelegere a solidarității sociale văzută comparativ, prin prisme identitare (capitol carte Atitudini față de solidaritate socială, articol intitulat Transnational solidarity and Euroscepticism, prezentările realizate la conferințe) ;
 • furnizarea de date referitoare la acțiunile solidare (baza de date WWS 2012 Romania);
 • o sursă pentru dezvoltarea de strategii și politici sociale care să țintească limitarea excluziunii, marginalizării și discriminării (recomandări în lucrarea Atitudini față de solidaritate socială  și în lucrarea Valorile şi semnificaţia acestora pentru asistenta sociala: o analiză a solidaritatii sociale in Romania).

Conferințe și publicații:


Lucrări în pregătire:

 • o analiză pe toate țările europene (lucrare în colaborarea). Lucrarea este în faza de pregătire a analizelor. O serie de analize confirmatorii multigrup referitoare la variabilele independente și variabilele dependente au fost deja realizate. 

Alte produse:

Subpagini (1): PNII-RU-PD-2011-3-0132_en