Cursuri‎ > ‎

Teorii Sociologice Contemporane


Programa analitică: distribuită în data de 28.02.2017 (în format electronic și tipărit) împreună cu bibliografia.

Criteriile de evaluare a cunoștințelor și promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea  notei finale

Ponderea  evaluării în nota finală (%)

Media notelor acordate la  seminar (detalii se oferă în cadrul seminarului)

25%

Nota obținute la testul intermediar

25%

Punctaj acordat pentru participare activă la curs și seminar (întrebări, discuții)

5%

Nota acordată la examinarea finală

45%Informații referitoare la testul intermediar:     
 • Data testului intermediar: 11.04.2017 ora 10.00;
 • Testul conține 9 întrebări deschise formulate din tematica parcursă până la data de 06.04.2017;
 • Timpul alocat desfășurării testului intermediar: maxim 45 de minute.
Informații referitoare la examen:
 • Data examenului: 23.06.2017
   •  Grupa 1 RU + S   - ora 09.00 
   •  Grupa 2 RU   - ora 10.30
 • Testul conține între 9 și 18 întrebări deschise formulate din tematica întregului curs.
    Rezultate:
 • notele finale se vor distribui prin e-mail către reprezentantul grupei, se vor afișa la avizier și vor fi disponibile în UMS.
 • punctajul obținut la testul intermediar se găsește aici!
 • notele se pot descărca aici!
Alte resurse: 

Ċ
Horatiu RUSU,
30 iun. 2017, 03:13
Ċ
Horatiu RUSU,
2 mar. 2017, 11:10
Ċ
Horatiu RUSU,
25 apr. 2017, 05:39
Comments