Cursuri‎ > ‎

Schimbare socială


Programa analitică
 • distribuită în cadrul cursului în data de 03.10.2017 împreună cu bibliografia. 
 • Pentru a obține programa analitică în format electronic este necesar sa va autentificați folosind adresa de e-mail instituțională (nume.prenume@ulbsibiu.ro) sau să accesați pagina din interiorul rețelei ULBS.

Criteriile de evaluare a cunoștințelor și promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea  notei finale:

Ponderea  evaluării în nota finală (%)

Media notelor acordate pentru activități din cadrul seminarului.

20%

Nota obținută la testul intermediar

20%

Punctaj acordat pentru participare activă la curs și seminar (întrebări, discuții)

5%

Notă acordată pentru eseu

10%

Nota acordată la examinarea finală

45%


Informații referitoare prezentarea orală din cadrul seminarului:
 • prezentarea se va baza pe una din lucrările din bibliografie.
 • lista cu teme va fi disponibilă până în data de 04.10.2018. 
 • structura prezentării (1. Structura lucrării; 2. Obiectivele lucrării; 3. Definirea termenilor cheie; 4. Explicarea termenilor pe baza de exemple  5. Discuție); 
 • fiecare student are la dispoziție 10 minute pentru prezentare și 5 minute pentru întrebări și discuții;
 • prezentările se vor efectua începând cu data de 14.10.2018.
 • programarea prezentărilor individuale se realizează în cadrul seminarului!
Informații referitoare la bibliografie: 
 • CD-ul pus la dispoziție în prima oră de curs conține documente utile pentru înțelegerea tematicii;
Informații referitoare la testul intermediar:     
 • Data testului intermediar: 26.11.2017 ora 12.00;
 • Testul conține 9 întrebări deschise formulate din tematica parcursă până la data de 19.11.2018;
 • Timpul alocat desfășurării testului intermediar: maxim 45 de minute.
Informații referitoare la elaborarea eseului:  
 • Tema eseului nu este impusă însă, lucrarea, trebuie să trateze explicit schimbarea socială în societatea românească. Fiecare student își poate defini tema în funcție de interesele de studiu/cercetare. 
 • Eseul va avea maxim 1500 de cuvinte, va fi redactat la calculator și predat în format electronic și tipărit, în cadrul seminarului, până în data de 12.01.2018.
Informații referitoare la examen:
 • Data examenului: .......... ora 12.00 
 • Locația: Sala MA 3-8
 • Testul conține între 9 și 18 întrebări deschise formulate din tematica întregului curs.
Rezultate: 
 • notele finale vor fi transmise prin e-mail către reprezentantul grupei
 • punctajul obținut la testul intermediar se găsește aici!
 • notele finale se găsesc aici!

Resurse online: 
Comments