Cursuri‎ > ‎

Sociologia organizațiilor

Programa analitică
 • distribuită în cadrul cursului în data de 09.10.2018 împreună cu bibliografia. 
 • Pentru a obține programa analitică în format electronic este necesar sa va autentificați folosind adresa de e-mail instituțională (prenume.nume@ulbsibiu.ro) sau să accesați pagina din interiorul rețelei ULBS.

Criteriile de evaluare a cunoștințelor și promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea  notei finale:

Ponderea  evaluării în nota finală (%)

Media notelor acordate pentru activități din cadrul seminarului*

30%

Nota obținută la testul intermediar

20%

Punctaj acordat pentru participare activă la curs și seminar (întrebări, discuții)

5%

Nota acordată la examinarea finală

45%

*Pentru domeniul Științele Comunicării punctajul alocat activității de seminar se distribuie în mod egal la categoriile: 
punctaj la testul intermediar și punctaj la examinarea finală.

Informații referitoare prezentarea orală din cadrul seminarului:
 • prezentarea se va baza pe una din lucrările din bibliografie. 
 • fiecare student are la dispoziție 10 minute pentru prezentare și 5 minute pentru întrebări și discuții;
 • Programarea prezentărilor individuale se găsește aici!
Informații referitoare la bibliografie: 
 • CD-ul pus la dispoziție conține documente utile pentru înțelegerea tematicii;
Informații referitoare la testul intermediar:     
 • Data testului intermediar: 04.12.2018 ora 10.00;
 • Testul conține 9 - 18 întrebări deschise formulate din tematica parcursă până la data de 27.11.2018;
 • Timpul alocat desfășurării testului intermediar:  45  - 60 de minute.
Informații referitoare la examen:
 • Data examenului: 08.02.2019 ora 09.00 (Resurse Umane) ora 11.00 (Sociologie, Comunicare și Relații Publice)
 • Testul conține între 9 și 18 întrebări deschise formulate din tematica întregului curs.
Rezultate: 
 • notele finale se găsesc în secțiunea de mai jos!

Resurse online: 
Ċ
Horatiu RUSU,
12 feb. 2019, 04:45
Ċ
Horatiu RUSU,
15 feb. 2019, 02:27
Ċ
Horatiu RUSU,
12 feb. 2019, 05:37
Comments