Cursuri‎ > ‎

Metodologia cercetării științifice

Programa analitică
 • distribuită în cadrul cursului în data de 08.10.2018 împreună cu bibliografia. 
 • Pentru a obține programa analitică în format electronic este necesar sa va autentificați folosind adresa de e-mail instituțională (prenume.nume@ulbsibiu.ro) sau să accesați pagina din interiorul rețelei ULBS.

Criteriile de evaluare a cunoștințelor și promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea  notei finale:

Ponderea  evaluării în nota finală (%)

Media notelor acordate pentru activități din cadrul seminarului*

30%

Nota obținută la testul intermediar

20%

Punctaj acordat pentru participare activă la curs și seminar (întrebări, discuții)

5%

Nota acordată la examinarea finală

45%

*Pentru domeniul Științele Comunicării punctajul alocat activității de seminar se distribuie în mod egal la categoriile: 
punctaj la testul intermediar și punctaj la examinarea finală.

Lecturi recomandate:
  Tema  
Listă lecturi     
 (vă recomand ca pentru fiecare temă să alegeți cel putin una dintre ele )                
 1


Cunoașterea comună și cunoașterea științifică. Strategiile cunoașterii: nomologic și idiografic. Pozitivism și sociologie interpretativă. Subiectul și obiectul cunoașteri
i. Calitativ și cantitativ.  

Babbie Earl . 2010. Practica cercetarii socialeIasi:Polirom, pp. 27-101 
Crotty Michael. 2003. The foundations of social research. London: Sage pp. 1 – 17 
Rotariu Traian și Iluţ Petru 1997. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Iaşi: Polirom. pp. 9 – 29
Iluț Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Polirom.  pp. 9-41
Vlasceanu Lazar 2008. Introducere în metodologia cercetării sociologice.  București. Universitatea București. pp. 8-80
 2 Etapele procesului de cercetare. Planul de cercetareMorandau Dorel 2010. Metodologia cercetării sociale. Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu. pp. 15-27 
Marginean Ioan 2000 Proiectarea cercetării sociologice. Iași: Polirom. pp 101-140.
 Babbie Earl 2010. Practica cercetării sociale. Iași: Polirom 164-178                    
 3Studiile de tip cantitativ. Conceptualizare și operaționalizare.  Babbie Earl 2010. Practica cercetării sociale. Iași: Polirom 179-219;
 4Studiile de tip cantitativ. Măsurare și scalare. Validitate și fidelitate.  Babbie Earl 2010. Practica cercetării sociale. Iași: Polirom  220-254;
 5Eșantion, eșantionare.Rusu Horațiu 2016. Eșantion. în Enciclopedia Asistenței Sociale. Iași: Polirom. pp. 364-370.                                                                                                            
 6Studiile de tip calitativ. Definire. Caracteristici. Plan de cercetare.Iluț Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Polirom.  pp. 42-73
Denzin Norman, K. & Lincoln, Yvonna S. 2005. The SAGE Handbook of Qualitative Research.London: Sage. pp.1-32
Creswell John W. 2007 Qualitative Inquiry and  Reseach Design. London: Sage. pp. 35-52.

Informații referitoare la bibliografie: 
 • CD-ul pus la dispoziție conține documente utile pentru înțelegerea tematicii;
Informații referitoare la testul intermediar:     
 • Data testului intermediar: 03.12.2018 ora 10.00 (specializările Resurse Umane si Jurnalistică) ora 11 (specializările Sociologie, Comunicare și Relații Publice, Asistenta Socială)
 • Testul conține 9 - 18 întrebări deschise formulate din tematica parcursă până la data de 26.11.2018;
 • Timpul alocat desfășurării testului intermediar:  40  - 45 de minute.
Informații referitoare la examen:
 • Data examenului: 28.01 2019 ora 9 ( Resurse Umane), ora 10 (Asistenţă Socială şi Jurnalistică), ora 11 (Sociologie şi Comunicare și Relații Publice)
 • Testul conține între 18 și 36 întrebări deschise formulate din tematica întregului curs.
Resurse online: 
  Rezultate:
  • notele pentru fiecare probă, notele finale și modul de calcul se găsesc mai jos!
  Ċ
  Horatiu RUSU,
  8 feb. 2019, 10:27
  Ċ
  Horatiu RUSU,
  11 feb. 2019, 02:01
  Ċ
  Horatiu RUSU,
  11 feb. 2019, 07:21
  Ċ
  Horatiu RUSU,
  11 feb. 2019, 06:45
  Ċ
  Horatiu RUSU,
  11 feb. 2019, 01:16
  Comments