Cursuri‎ > ‎

Globalizare și Integrare Europeană


Programa analitică: distribuită în data de 01.03.2019 (în format electronic și tipărit) împreună cu bibliografia.

Criteriile de evaluare a cunoștințelor și promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea  notei finale:

Ponderea  evaluării în nota finală (%)

Media notelor acordate pentru activități din cadrul seminarului: 

 • participare la dezbateri pe grupuri – 50%;
 • prezentare orală individuală, bazată rezultate din Eurobarometre – 50%

20%

Nota obținută la testul intermediar

20%

Punctaj acordat pentru participare activă la curs și seminar (întrebări, discuții)

5%

Notă acordată pentru eseu

10%

Nota acordată la examinarea finală

45%


Informații referitoare prezentarea orală din cadrul seminarului:
 • prezentarea va avea ca temă o problemă de opinie/atitudine tratată în Eurobarometre.
 • tema va fi propusă până în data la o dată convenită împreună cu dl. prof. Croitoru Alin, titularul seminarului.
 • structura prezentării (1. Tema; 2. Definirea temei și termenilor cheie; 3. Informații referitoare la metodologia studiului - eșantion, metoda de culegere a datelor, erori standard etc.; 4. Prezentare date - histograme/poligoane ale frecvențelor/tabele cu frecvențe/hărți; 5. Discuție referitoare la variația fenomenului prezentat); 
 • fiecare student are la dispoziție 10 minute pentru prezentare și 5 minute pentru întrebări și discuții;
 • prezentările se vor efectua în ordine alfabetică (maxim 6 studenți/seminar).
 • Programarea prezentărilor individuale se găsește aici! 
 • Fiecare prezentare va fi trimisă, prin e-mail, cu cel puțin 12 ore înainte de ora la care este programată susținerea.
Informații referitoare la dezbateri: 
 • CD-ul pus la dispoziție în prima oră de curs conține un dosar cu documente care descriu tehnica dezbaterilor;
 • Termenul limită pentru exprimarea opțiunilor pentru componența echipelor (câte trei membri) va fi stabilit împreună cu dl. prof. Croitoru Alin, titularul seminarului.
 • Grupele și datele în care vor avea loc dezbaterile se găsesc aici!
 • Temele vor fi anunțate (la curs) cu două săptămâni înainte de fiecare dezbatere.
Informații referitoare la testul intermediar:     
 • Data testului intermediar: 22.04.2019 ora 12.00;
 • Testul conține 9 întrebări deschise formulate din tematica parcursă până la data de 18.04.2019;
 • Timpul alocat desfășurării testului intermediar: maxim 45 de minute.
Informații referitoare la elaborarea eseului:  
 • Tema eseului: Uniunea Europeană încotro? 
 • Eseul va avea maxim 1500 de cuvinte, va fi redactat la calculator și predat în format electronic și tipărit până în data de 24.05.2019.
Informații referitoare la examen:
 • Data examenului: 13.06.2019 ora 10.00
 • Testul conține între 9 și 18 întrebări deschise formulate din tematica întregului curs.
Rezultate: 
 • notele finale au fost transmise prin e-mail către reprezentantul grupei
 • punctajul obținut la testul intermediar se găsește aici!
 • notele finale se găsesc aici!

Alte resurse: 

 Tema 2Site-ul oficial al Uniunii Europenehttp://europa.eu/
Centrul Infoeuropa: www.infoeuropa.ro
Biroul de Informare al Parlamentului European în Româniahttp://www.europarl.ro/

Guvernul României: http://gov.ro/
Ministerul Fondurilor Europene: http://www.fonduri-ue.ro/
Nations Online Project: http://www.nationsonline.org/oneworld/europe_map.htm
Historical and Political Maps of Europe: https://www.euratlas.net/history/hisatlas/europe/index.html 

    

 Tema 3, 9
CESSDA (Consorțiul European al Arhivelor de Date Sociale): https://cessda.net/
INSSE (Institutul Național de Statistică): http://www.insse.ro/cms/

 
 Tema 4, 7
A genetic atlas of human admixture: http://admixturemap.paintmychromosomes.com/
Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung: http://www.cimec.ro/Istorie/neacsu/rom/scrisoare.htm 


 Tema 9, 10
MDRAP- Dezvoltare regională: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/politica-de-dezvoltare-regionala
Politica Regională a UE: http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/
Institutul Național de Statistică: http://www.insse.ro 


Ċ
Horatiu RUSU,
26 feb. 2019, 02:23
Comments