Perioada Funcția în cadrul proiectuluiAutoritate contractanta Detalii proiect
 2011-2016 cercetătorUEFISCDI - CNCS, Programul: PNII-ID-PCESocial change under the impact of international migration: value patterns, civic and political participation, life satisfaction. Valoare: 1.499.267 lei; Beneficiar: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, Bucureşti; Coordonator: Bogdan Voicu; cod proiect:  PN-II-ID-PCE-2011-3-0210.
 2011-2013 cercetator/director proiectUEFISCDI - CNCS, Programul: PNII-RU-PD What builds social solidarity across Europe? Exploring values and social practices through identity lenses. Valoare: 299.970 lei;  Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; cod proiect:  PN-II-RU-PD-2011-3-0132
 2008-2011 cercetatorUniunea Europeană, Programul: Daphne III A Comparative Analysis of Community Focused Initiatives Aimed at Supporting Women, Children and Young People Who Have Been the Focus of Violence, Exploitation or Trafficking in three regions of the United Kingdom, Germany and Romania; Beneficiar (cu statut de partener): Universitatea Lucian Blaga din Sibiu ,  Nr. contract  JLS/2007/DAP-1/058 30-CE-0227730/00-44                                                                                                                                                         
 2007-2010 cercetatorCNMP, Programul: PNII-Parteneriate în domenii prioritareDiagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare Valoare: 1.961.835 lei; Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (cu statut de partener); Nr. contract: 91-063/14-09-2007
 2007-2010 cercetatorUEFISCU - CNCSIS, Programul: IDEISchimbări în societăţile europene contemporane: transformări sociale, dezvoltare umană şi capital simbolic. Beneficiar: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, Bucureşti; Coordonator: Bogdan Voicu,  Nr. contract: ID 56/2007
 2007 cercetator/director proiectUEFISCU - CNCSIS, Programul: PNII-RU-TD-2007-1Schimbare socială şi identitate socioculturală în societatea românească contemporană. Valoare: 20.115 lei; Beneficiar: Universitatea Bucureşti; Cod  CNCSIS: 313, Nr. contract. 17/1.10.2007
 2006-2007 director proiectUniunea Europeana, Programul: Europa Fund 2006;EU, integrarea si Biserica; Valoare: 49.500 EUR;  Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în parteneriat cu Arihepiscopia Sibiului;
 2006-2007 cercetatorCNCSIS Valori si dezvoltare sociala - România in context european; Valoare: 50.000 RON: Beneficiar: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, Bucureşti;
 2005-2007 cercetatorANCS, Programul: CEEX, Modulul III,  PROCED - Promovarea cercetării ştiinţifice privind calitatea vieţii la nivelul comunităţii locale si implicaţii asupra educaţiei.  Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (cu statut de partener); Nr. Contract: 158
 2005-2006 director proiectUniunea Europeana, Programul: Europa Fund 2005;Cum să devii european?; Valoare: 15.441 EUR; Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
 2004-2006 director proiectOpen Society Foundation; European integration from East to East: civil society and ethnic minorities in a changing world; Valoare: 12.510 USD;  Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
 2004 director proiectMinisterul Educaţiei şi Cercetării; Integrare Europeană şi Dezvoltare Socială în Societăţile Post- Comuniste – schimburi de experienţă; Valoare: 3.000 lei;  Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 2004 cercetatorCNCSISIdentitatea etno-culturală la români în contextul procesului de integrare europeană. Studiu de caz rural urban în judeţul Sibiu; Valoare: 13.800 lei; Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;        
 2003 director proiectOpen Society Foundation;Globalization, integration and social development in CEE; Valoare: 8.310 USD; Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
 2003 cercetatorCNCSIS; Capital social şi dezvoltare sociala; Valoare: 1.000 lei; Beneficiar: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, Bucureşti;