Uit ervaring merkte ik dat er vaak vragen zijn rond :
Diagnose, en nu? Hoe kunnen wij onze communicatie aanpassen? Kan mijn kind of leden van het gezin zich verduidelijken? Visualisaties, hoe begin ik er aan? Welke aanpassingen kan ik thuis doen? ...
Dit is slechts een greep uit de veelgestelde vragen.
Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we uw vragen, problemen, mijn aanbod. We maken we een plan voor begeleiding op maat.

.

Vanaf nu is het ook mogelijk om via Telelogopie de logopedie sessie van uw kind door te laten gaan. Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.

Logopedie

Kinderen, jongeren en volwassenen

Therapie en oudertraining bij lees-, spelling-, en/of rekenproblemen, dyslexie, dyscalculie.
Therapie en oudertraining bij taalontwikkelingsstoornissen, meertaligheid .
Communiceren en functioneren bij angst, dwang of tic.Communicatie-, taaltherapie bij jonge kinderen (met een beperking).
Spreken en zingen vanuit een positieve, zelfzekere houding.
Therapie bij neurogene taalstoornissen.

Psychotherapie, consulting

Kinderen en jongeren

Therapie en begeleiding bij klinisch psycholoog
Consulting voor kinderen en jongeren.
Consulting na rouw of verlieservaring.
Individuele & familiale begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen (Autisme spectrumstoornissen, Gilles de la Tourette, ADHD, etc.)

Huiswerkbegeleiding

Kinderen en jongeren

Lagere school
Secundair onderwijs
Steeds bereikbaar via telefoon, GSM, mail. Contact