Cuongtv's Site

Lịch tiếp Sinh viên

HK1 - NH 2020-2021

Thứ 5 hàng tuần:

  • 11h-12h00

  • 15h30 - 17h00

Announcements

++ Biểu mẫu

- Mẫu báo cáo và trình bày luận văn giữa kỳ

- Mẫu trình bày IP, sắp xếp thư mục

- Mẫu báo cáo và quy định trình bày Khóa luận tốt nghiệp

News

Danh sách đồ án, luận văn 2018-2019 (update 08/2018):

Sinh viên đăng ký vui lòng email theo địa chỉ cuongtv@uit.edu.vn

Giảng dạyCE434 - Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1 (CE-UIT)

Topic: Design for Embedded Image Processing on FPGAs

click here for detail

Nhập môn mạch số (CE-UIT)

Kiến trúc máy tính (CE-UIT)

Dự án

Sản phẩm nghiên cứu

  • Hiện thực lõi IP mạng CNNs trên FPGA

Sản phẩm thương mại

  • Hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị trong ngành nuôi tôm công nghệ cao

Thảo khảo tại website: https://aii.vn

Nghiên cứu

Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

KLTN-CuongTV

Publication